Grevling i hagen

Kommunen får ofte telefoner på våren og høsten fra folk som har en grevling som graver i hagen for tips og råd til hvordan man skal håndtere den. Som regel trenger du ikke gjennomføre spesielle tiltak, men her finner du noen tips om du har fått besøk av grevling i hagen. Viltforvaltningen i kommunen fanger og flytter ikke grevlinger.

Fram til 21. august er grevlingen fredet. Jakt- og fangsttid 21.08 - 31.01

Er grevlingen farlig?

Selv om grevlingen er et rovdyr, utgjør den som regel ingen fare for barn, voksne, katter eller hunder. Men du skal alltid ha respekt for grevlingen og ikke trenge den opp i et hjørne.

Grevlingen er ofte ganske sky og mest aktiv om natten. Derfor er det ikke så stor sannsynlighet for å treffe på en grevling, selv om den har hi like i nærheten.

Grevlingen har meget god luktesans, men kan snuble i bena på folk hvis vinden ikke bringer lukta av menneske mot den. Som regel blir grevlingen skremt og løper vekk. Hvis den reagerer med fresing, er det ofte bare en liten bevegelse fra deg som skal til for at grevlingen løper av gårde. Gamle myter om at grevlingen biter til det knaser oppsto da man tidligere jaktet på grevlingen med røffe metoder. Dette har ikke rot i virkeligheten.

Hvorfor har jeg fått grevling i hagen?

Grevlingen sover en lett vintersøvn og tærer på fettreservene gjennom vinteren. Når våren kommer er den utsultet og på desperat leting etter mat. Derfor roter grevlingen i jorda og lager hull i plenen på leting etter biller og meitemark. Dette varer som regel bare noen få uker.

Når bær og frukt er modne, kan grevlingen legge sin elsk på enkelte hager der den fråtser i bær og nedfalt frukt i en kort periode. Det er vanlig at grevlingen finner seg en soveplass i kort avstand fra matfatet. Når den ikke finner mat, forsvinner den.

Grevlingen kan gjøre en del skade på plenen etter leting etter mat. Er du sterkt berørt av dette kan du prøve tipsene og rådene for deg som har grevling i hagen.

Tips og råd til deg som har grevling i hagen

I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig å gjennomføre spesielle tiltak. Ifølge skadefellingsforskriften kan grevling avlives dersom den gjør skade av vesentlig økonomisk betydning, men eier plikter på forhånd å gjennomføre tiltak for å avverge skade. Tiltakene må gjennomføres på sensommeren, da det ikke er ønskelig eller tillatt å forstyrre dyrene i yngletiden.

  • Hold hagen ryddig og fjern nedfallsfrukt om du ikke ønsker besøk fra grevling.
  • Sørg for at grevlingen ikke har tilgang til fuglemat eller fuglebrett.
  • Oppdager du graving i hagen, er det nok grevlingen som jakter på billen Oldenborre. Kontakt et hagesenter for middel mot Oldenborre.
  • Grevlingen liker ikke sterke lukter som f.eks salmiakk. Sett ut bokser med salmiakk i områder som grevlingen hyppig bruker i hagen din. Da flytter den kanskje til et annet område.
  • Grevlingen lar seg lett skremme av uvanlige lyder og bevegelse, den har dårlig syn, men oppdager lett bevegelse, fremmede siluetter og lyse ting som skiller seg ut i mørket. Små "plastvindmøller" for barn, kan stikkes ned i plenen. Du kan også henge opp remser med aluminiumsfolie eller gamle CD-plater i trær og busker. Dette kan fungere som skremsel.
  • Belysning i hagen kan ha effekt, særlig hvis lyset er styrt av en bevegelsessensor.
  • Velter grevlingen søppeldunken din, kan du sikre den med en elastisk strikk eller montere på en lås.
  • Ønsker du ikke at grevlingen som nabo under uthus eller garasje, kan du tette igjen hullet sent om natta når grevlingen er ute. De kan ha unger om sommeren så slike tiltak bør kun gjennomføres på høsten. Strø sand i åpningen for å sjekke sporavtrykk og sett en helle foran. Grevlingen kan lett velte hella og da ser du om den bruker hiet eller ikke.
  • Noen ganger kan grevlingen sovne i en tilfeldig garasje eller lignende. La døren stå åpen og hold avstand så går den ut av seg selv.

Flytter kommunen grevling?

Ifølge viltforskriften er det den skadelidte eier som selv har myndighet til å iverksette uttak av bestemte individ av grevling, og kun når vilkår for skadefelling er oppfylt. Skade skal da være av vesentlig økonomisk betydning, og må kunne dokumenteres. Eier plikter på forhånd å gjennomføre tiltak for å avverge skade. Den skadelidte skal uten ugrunnet opphold rapportere om uttaket til kommunen, med opplysning om antallet individer, art og hvilken skade som var grunnlag for uttaket.

Kommunen fanger og flytter ikke grevling. Flytting av grevling til andre områder, det vil si andre grevlingrevir frarådes sterkt ut fra dyrevelferdsgrunner. Grevlingene vil da få det tøft, og neppe klare å etablere seg i andre grevlingers revir, og må derfor flykte videre med liten sjanse for å klare seg.