DEMO

DEMO er et talentutviklingsprogram for ungdom mellom 15 og 25 år som ønsker å satse på kreative fag og ta talentet sitt et steg videre.

Kollektivet er et faglig og sosialt nettverk av unge kreative med ulik kunst- og kulturfaglig bakgrunn som startet opp på G60 høsten 2019. Her kan du få støtte faglig, sosialt og med utstyr/økonomi til å realisere dine kreative prosjekter. Kollektivet møtes ukentlig med tilholdssted på G60, Union Scene i Drammen. I 2021 vil kollektivet også jobbe med oppdrag og samarbeid med kulturinstitusjoner i hele Drammen kommune.

DEMO velger ut 10 ungdommer som blir med i et kreativt kollektiv gjennom høst- og vårsemesteret. Deltagerne får unik ekspertise og oppfølging gjennom kollektivet, med mentorer og workshops, felles og eget prosjekt, i tillegg til utvidet nettverk.

Samtidig får deltagerne trening i diverse faglige og bransjerettede
felt relatert til artistlivet. I tillegg til DEMO+, en serie workshops og faglig fordypning for å bygge opp kompetanse og inspirasjon mot unge kunst-talenter i Drammen, åpent for alle.

På Meet & Greet – hvordan skape karriere innen kreative fag, kunne ungdom oppleve og lære fra erfarne artister og bransjeaktører som delte av sin kunnskap og erfaring.

Mer info: interkultur.no/demo
Instagram: demodrammen