Arrangementskontoret

Arrangementskontoret skal gjøre det enklere å være arrangør i Drammen kommune, gjennom å bistå og veilede arrangører der det er behov og være et bindeledd mellom arrangører og resten av kommunen.

Arrangementskontoret skal gjøre det enklere å være arrangør i Drammen kommune, gjennom å bistå og veilede arrangører der det er behov og være et bindeledd mellom arrangører og resten av kommunen.

Du kan ta kontakt med oss for råd enten du lurer på hvor og hvordan du kan søke tilskudd, har spørsmål om sikkerhet, miljø eller bruk av arealer, eller trenger praktiske råd angående planlegging og gjennomføring av ditt arrangement. Vi bistår ut i fra den enkelte aktørs behov.

Arrangementskontoret er en del av virksomheten Arrangementer og aktiv fritid, i fagområdet Kultur, idrett og frivillighet.