Nå kan du få kulturskoleundervisning på Brandengen skole og Konnerud skole!

Vi har en kulturskolesatellitt på Konnerud skole, med tilbud til alle barn og unge i Drammen kommune, uavhengig av hvilken skole de går på. 

Vi starter opp i uke 34 og har åpne dører de første ukene. Kom gjerne innom for en prøvetime eller for å se hva vi driver med!

Ett tverrfaglig team med kulturskolelærere med kompetanse på musikk, visuell kunst, teater/drama og dans underviser 2 dager på Konnerud skole. Halvparten av undervisningen er innenfor AKS (aktivitetsskolen) og halvparten er ordinær gruppebasert kulturskoleundervisning.

Timeplan mandager:

Kl. 15.45-16.45 Teater fra 5. trinn. Lurer du på hvordan det er å være skuespiller?
Kl. 15.45-16.45 Dans fra 5. trinn. Her vil rytme, uttrykk og danseglede stå i fokus.
Kl. 15.45-16.45 Tegneserie og illustrasjon fra 4. trinn. På dette kurset lærer du om karakterutvikling og tegne manus.
Kl. 16.45-17.45 Dans fra 3. trinn. Her vil rytme, uttrykk og danseglede stå i fokus.

Timeplan onsdager:

Kl. 15.45-16.45 Bandundervisning fra 5. trinn. Her kan du lære å spill et instrument.
Kl. 16.45-17.45 Bandundervisning fra 3. trinn. Her kan du lære å spill et instrument.
Kl. 16.45-17.45 Teater fra 3. trinn. Lurer du på hvordan det er å være skuespiller?
Kl. 16.45-17.45 Kunst fra 4. trinn. Vi jobber med tegning, malleri, collage, trykk 3D-teknikk og illustrasjon.

Påmelding:

Satser for skolepenger i Drammen kulturskole og informasjon om friplassordning/søskenmoderasjon finner du her: