Kulturskolesatellitt Brandengen

Kulturskolesatellittene — Kulturskolens breddeprogram i ditt nærområde!

På Kulturskolesatellitt Brandengen underviser kulturskolelærere i musikk, kunst, teater og dans. 

Vi holder til på Rundtomhuset og tilbudet er åpent for alle barn og unge i Drammen kommune, uansett hvilken skole de går på. 

Undervisningen foregår etter skoletid på torsdager. Dette er et lavterskel gruppetilbud, som gir en fin introduksjon til Kulturskolen.

Grupper:

For elever på 1.-3. trinn:

 • Kunst — Torsdager kl. 17.00-18.00
  Forskjellige tegne- og maleteknikker, samt grafikk, skulptur og tekstil
 • Dans — Torsdager kl. 17.00-18.00
  Rytme, uttrykk og danseglede står i fokus!
 • Musikk — Torsdager kl. 18.00-19.00
  Her kan du lære å spille et instrument sammen med andre i en bandsetting
 • Teater — Torsdager kl. 18.00-19.00
  Lurer du på hvordan det er å være skuespiller?

For elever på 4.-7. trinn:

 • Kunst — Torsdager kl. 14.30-15.30
  Forskjellige tegne- og maleteknikker, samt grafikk, skulptur og tekstil
 • Dans — Torsdager kl. 14.30-15.30
  Rytme, uttrykk og danseglede står i fokus!
 • Musikk — Torsdager kl. 15.30-16.30
  Her kan du lære å spille et instrument sammen med andre i en bandsetting
 • Teater — Torsdager kl. 15.30-16.30
  Lurer du på hvordan det er å være skuespiller?

Påmelding:

Satser for skolepenger i Drammen kulturskole og informasjon om friplassordning/søskenmoderasjon finner du her: