Nå kan du få kulturskoleundervisning på Brandengen skole og Konnerud skole!

Ett tverrfaglig team med kulturskolelærere med kompetanse på musikk, visuell kunst, teater/drama og dans underviser 2 dager på hver skole. Halvparten av undervisningen er innenfor AKS (aktivitetsskolen) og halvparten er ordinær gruppebasert kulturskoleundervisning.

Her finner du informasjon og påmelding til KulturskoleSatellitten vi har på Brandengen skole:

Satser for skolepenger i Drammen kulturskole og informasjon om friplassordning/søskenmoderasjon finner du her: