Nå kan du få kulturskoleundervisning på Brandengen skole og Konnerud skole!

Vi holder til i den gamle gymsalen på Brandengen skole og tilbudet vårt er åpent for alle barn og unge i Drammen kommune uavhengig av hvilken skole de går på. 

Vi starter opp i uke 34 og har åpne dører de første ukene. Kom gjerne innom for en prøvetime eller for å se hva vi driver med!

Ett tverrfaglig team med kulturskolelærere med kompetanse på musikk, visuell kunst, teater/drama og dans underviser 2 dager på Brandengen skole. Halvparten av undervisningen er innenfor AKS (aktivitetsskolen) og halvparten er ordinær gruppebasert kulturskoleundervisning.

Timeplan tirsdager:

Kl. 14.15-15.15 Kor fra 2. trinn. Alle er velkommen. Korundervisningen er gratis. 
Kl. 15.45-16.45 Bandundervisning fra 5. trinn. Her kan du lære å spill et instrument.
Kl. 15.45-16.45 Dans fra 5. trinn. Rytme, uttrykk og danseglede står i fokus!
Kl. 16.45-17.45 Bandundervisning fra 3. trinn. Her kan du lære å spill et instrument.
Kl. 16.45-17.45 Dans fra 3. trinn. Rytme, uttrykk og danseglede står i fokus!

Timeplan torsdager:

Kl. 15.45-16.45 Teater fra 5. trinn. Lurer du på hvordan det er å være skuespiller?
Kl. 15.45-16.45 Kunst fra 3. trinn. Forskjellige tegne- og maleteknikker, samt grafikk, skulptur og tekstil.
Kl. 16.45-17.45 Teater fra 3. trinn. Lurer du på hvordan det er å være skuespiller?
Kl. 16.45-17.45 Kunst fra 5. trinn. Forskjellige tegne- og maleteknikker, samt grafikk, skulptur og tekstil.

Påmelding:

Satser for skolepenger i Drammen kulturskole og informasjon om friplassordning/søskenmoderasjon finner du her: