Bestilling av kulturinnslag

Drammen kulturskole har elever som kan stille opp på konserter, markeringer, eventer og lignende.

Det er viktig for elevene ved Kulturskolen å få trening i å opptre for publikum. Vi tar derfor gjerne imot henvendelser fra organisasjoner, firmaer eller enkeltpersoner som ønsker kulturinnslag av elever fra Kulturskolen på et arrangement.

  • Mest aktuelt for våre elever på musikk, men andre fagområder som teater, visuell kunst og dans er også mulig.
  • Mulig med både solister og grupper.
  • Gratis for ikke-kommersielle aktører, for kommersielle aktører gjelder egne priser.
  • Oppdragsgiver bes å ordne et gavekort til hver elev som opptrer på ca. kr. 400. Dette overrekkes til elevene etter siste innslag.
  • Vi kan ikke garantere at vi alltid kan stille med elever som kan opptre, men vi gjør vårt ytterste for å legge til rette for å få det til. Henvendelser bør helst gjøres 3-4 uker før den aktuelle datoen. 

Kontakt oss på drammen.kulturskole@drammen.kommune.no