Om Kulturskolen

Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kulturskoler ble slått sammen til én kulturskole 01.01.20 - Drammen kulturskole, men med flere undervisningssteder. Vi underviser i musikk, dans, teater, visuell kunst, nysirkus, animasjon, keramikk og andre tilbud.