Temaplan

Temaplan for utvikling av Drammen kulturskole 2018-2021 – mangfold og fordypning

I 2018 ble det utarbeidet en temaplan for utvikling av Kulturskolen i Drammen kommune. Denne omhandler også den nasjonale rammeplanen for kulturskolene, mangfold og fordypning.

Temaplanen for Drammen kulturskole var til politisk behandling i bystyrekomite for kultur, idrett og byliv, og i Bystyret mai 2018.

Her kan du lese temaplanen og saksdokumentene: