Serviceerklæring

Denne serviceerklæringen sier noe om hva du kan forvente av Kulturskolen. Hvis du har tilbakemelding eller spørsmål til noen av punktene kan du ta kontakt med oss på drammen.kulturskole@drammen.kommune.no.

Kulturskole for alle

Kulturskolen er et tilbud om opplæring og aktivitet for alle barn og unge som ønsker å lære mer innen kunst og kultur. Hos Drammen kulturskole kan du blant annet lære å danse, synge, spille et instrument, spille teater eller lage kunst. Mange barn og unge som går i kulturskolen får nye venner og opplever å bli del av et fellesskap.

Målgruppe

 • Alle som er bosatt i Drammen kommune kan bli elev ved Drammen kulturskole.
 • Primærmålgruppen er barn og unge, men voksne kan få elevplass ved ledig kapasitet.

Undervisning

 • Kulturskolen har ca. 60 dyktige lærere, med høy faglig og pedagogisk utdannelse. De har alle spisskompetanse innenfor sitt fag og gir elevene opplæring av høy kvalitet.
 • Vi tilbyr både individuell- og gruppeundervisning. Undervisningen er tilpasset elevens alder og nivå.
 • Kulturskolen følger skoleåret og består av totalt 36 undervisningsuker. Opplæringen foregår hovedsakelig etter vanlig skoletid.
 • Alle elever i Kulturskolen som ønsker det skal få tilbud om å delta på konserter, forestillinger eller utstillinger i løpet av året.

Timeplan

 • Timeplanmodell for ukentlig musikkundervisning:
  Enkelttimer består av minimum 20 minutter undervisning. Grupper med to elever skal ha minst 30 minutter. Ved grupper på tre eller flere skal undervisningen være på minst 40 minutter. Læreren setter sammen timeplanen for å oppnå en best mulig faglig og pedagogisk utvikling for elevene.
 • Undervisningen i teater, dans, visuell kunst, animasjon, keramikk og nysirkus foregår i faste grupper til faste tider, tilpasset fag og alder.

Instrumenter

 • Kulturskolen leier ut stryke- og blåseinstrumenter, og noen el-pianoer og gitarer, slik at flest mulig elever på musikk disponerer sitt eget instrument til øving.
 • Hvis dere ønsker å kjøpe eget instrument anbefaler vi å vente til etter oppstart slik at læreren får gitt tips og råd.

Elevopptak

 • Hovedopptaket foregår etter søknadsfristen 15. mai hvert år.
 • Det trengs ingen forkunnskaper for å melde seg på Kulturskolen.
 • Elever kan melde seg på flere tilbud, men vi prioriterer de som ikke har plass på Kulturskolen fra før.
 • Ved ledige plasser tar vi inn nye elever året rundt.
 • Kulturskolen har som mål å ta inn alle elever som ønsker plass, men har ventelister der det er ekstra stor pågang.
 • Når det er flere på venteliste prioriteres barn og unge under 18 år, og de som ikke har et kulturskoletilbud fra før. Vi følger ellers dato for registrert søknad.

Informasjon og kommunikasjon

 • Vi kommuniserer primært med elever/foreldre/foresatte via e-post til den adressen som er registrert i elevportalen SpeedAdmin.
 • Kulturskolen oppdaterer aktivitetsplanen på nettsiden jevnlig. Her vil du finne alle viktige datoer for inneværende skoleår.
 • Vi oppfordrer i tillegg til å følge Kulturskolen på Facebook.

Ved sykdom

 • Hvis en lærer blir syk skal Kulturskolen forsøke å engasjere vikar. Dersom det ikke er mulig må timen avlyses. Kulturskolen skal da gi beskjed til elev/foreldre/foresatte så snart som mulig. Dersom det er kort tid til undervisningsstart vil det sendes SMS i tillegg til e-post.
 • Dersom Kulturskolen har avlyst mer enn to undervisningsganger i løpet av ett semester, kan det søkes om redusert elevbetaling.
 • Dersom en elev ikke kommer til undervisning, skal det meldes fravær til lærer i forkant. 

Skolepenger

 • Skolepenger fastsettes årlig av kommunestyret. Det kan derfor bli justeringer i løpet av skoleåret.
 • Faktura sendes på e-post to ganger i året, i oktober/november og mars/april.
 • Det er samme pris for enkelt- og gruppeundervisning, og lik pris for alle Kulturskolens lokasjoner. For kortere kurs og samspill gjelder egne satser.
 • Eventuell søskenrabatt legges til automatisk så lenge samme forelder/foresatt står som betaler.
 • Familier med lav inntekt kan søke om rabattert undervisning / friplass. Les mer om dette her.
 • Dersom eleven avbryter undervisningen i løpet av skoleåret, blir han/hun utmeldt ved slutten av semesteret. Skolepenger må betales for hele inneværende semester.

Tilbakemelding

Vi setter pris på din tilbakemelding. Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss med synspunkter relatert til undervisningen eleven får i Kulturskolen kan du kontakte drammen.kulturskole@drammen.kommune.no.