Vilkår

Vilkår for elever på Drammen kulturskoles talentprogram for unge musikere — fordypningstilbud for elever på musikkinstrumenter og sang

Dette er et tilbud til deg med særlig talent, motivasjon og arbeidsvilje, som ønsker å fordype deg utover det ordinære tilbudet i Kulturskolen.

Talentprogrammet er aktuelt uansett om du ønsker å utvikle talentet ditt for å ha størst mulig glede av musikk/sang videre i livet, eller om du vil være best mulig forberedt til opptak på:

 • Videregående skole - musikk/dans/drama
 • Talentutviklingsprogrammene på Barratt Dues Musikkinstitutt eller Norges Musikkhøgskole

Tilbudet inkluderer

 • Samspill/ensemble
 • Masterclass/interpretasjon/klassetime
 • Konserter/utøvende
 • Musikkformidling/sceneopptreden
 • Utvidet hovedinstrumentundervisning
 • Musikkhistorie
 • Musikkteori og hørelære

Forutsetning

For å delta i talentprogrammet må du være elev på ordinær instrument-/sangundervisning på det instrument du deltar i talentprogram på.

Utmelding

Elever ved talentlinjen binder seg for et år om gangen. Hvis eleven ønsker å slutte i løpet av skoleåret, må elevpenger for hele skoleåret likevel betales.

Skolepenger

Pr 01.01.24 koster talentprogrammet kr 2.703,- pr. semester. Dette kommer i tillegg til vanlige skolepenger.

Vi gjør oppmerksom på at kommunestyret fastsetter elevavgiften og kan
justere denne midt i skoleåret.

Elevens forpliktelser

Vi ønsker at alle elevene skal få maksimalt ut av det å være elev på vårt talentprogram for unge musikere og i så måte er fremmøte hver gang svært viktig, både for den enkelte elevs egen utvikling, og for de andres utvikling.

Eleven forplikter seg til å være engasjert og møte forberedt til timer og samlinger ved talentprogrammet. Alle timer, konserter og utflukter er obligatoriske.

Fravær

Vi vil bare understreke at det er svært viktig at lærerne får melding om sykdomsfravær. Dette gjøres på følgende måte:

 • Er du syk og må melde forfall til time i teori/hørelære, gjøres dette pr. sms direkte til kulturskolelærer Atle Sønstebø — mobil 466 20 828.
 • Sykdomsforfall til alt annet enn teori/hørelære, meldes pr. sms til prosjektleder Eli-Marie Davidsen — mobil 402 02 405.

Skulle oppstå en situasjon som gjør at eleven har behov for å be seg fri, gjøres dette på følgende måte:

 • Skriftlig søknad om fri med begrunnelse sendes pr. e-post til prosjektleder Eli-Marie Davidsen — eli.marie.davidsen@drmk.no med kopi til drammen.kulturskole@drmk.no.
  Dette gjøres senest 2 uker før evt. fravær skal skje.

Vi ber om at alle merker seg disse rutinene.