Tips og Råd

Byantikvaren gir på denne siden råd innen forskjellige tema ved bygningsvern. Tips og råd kan hjelpe deg som eier et kulturminne eller verneverdig bygg. Denne siden er under kontinuerlig utvidelse.

Tips og råd 

Fasadeendringer/ etablere tilbygg ved eldre hus uten vernestatus 

Skal du gjøre fasadeendringer/ etablere tilbygg ved eldre bygninger bør du være varsom med endringer slik at dette ikke påvirker husets egenkarakter og særpreg. Nye elementer bør være i tråd med bygningens karakter og riktig materialbruk er viktig. Skal du tilføre nye materialer må du passe på at dette samspiller med det eksisterende, både utseendemessig og teknisk. 

Reparasjon og vedlikehold av eldre hus

Skal det gjøres inngrep i eldre bygninger er det viktig at en tar vare på materialer og gjenbruker dette om mulig. Eldre bygningsdeler som dører, panel og vinduer har en materialkvalitet som ofte overgår dagens kvalitet. Dette er fordi kopier kan være dårlige løsninger med tanke på materialkvalitet og proposisjoner. Kopier kan derfor forringe kulturhistoriske kvaliteter ved bygningen. Er det ikke mulig med gjenbruk, kan likevel kopier være et godt alternativ framfor tilfeldige erstatninger. 

Eksterne ressurser 

Bygg og Bevar

Bygg og Bevar er en nettside som gir råd i hvordan eldre hus kan settes i stand og vedlikeholdes. 

Buskerud bygningsvernsenter

Buskerud bygningsvernsenter kan rådgi om bygningsvern, kurse både håndverkere og eiere av eldre bygninger. 

Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen arbeider for å spre kunnskap om bygningsvern gjennom publikasjonar, kurs og praktisk arbeid.

Kulturminnefondet

Istandsette et kulturminne?  Kulturminnefondet kan støtte ditt prosjekt, søk midler via linken.

Norsk Kulturarv

Norsk kulturarv er en stiftelse som ønsker vern gjennom bærekraftig bruk av kulturarven. Ønsker du å bytte tak/ istandsette taket på en SEFRAK-registrert/ verneverdig bygning, kan du søke støtte gjennom stiftelsenens aksjon "Ta et tak".