Byantikvaren i Drammen

Vegard Lie er byantikvar for Drammen kommune. Byantikvaren har det faglige ansvaret for kulturminnevernet i kommunen. Byantikvarens viktigste oppgave er å forvalte og sikre eldre bygninger og kulturmiljø i kommunen.

Foto: Drammen kommune
BILDE: Fotografi som viser Strømsø torg fra gammlet av. Ukjent årstall.

Hva gjør Byantikvaren?

Byantikvaren vurderer og gir råd i saker om omhandler kulturhistoriske og antikvariske verdier ved kulturmiljøer og bygninger. Virksomhetsområdene i kommunen, særlig Byggesak og Arealplan mottar rådgivning av byantikvaren.

Kontakt

Ta kontakt med byantikvaren på e-post: vegard.lie@drammen.kommune.no

Se byantikvarens sider