Drammen kommunes kunstordning

Drammen kommunes kunstordning skal bidra til at profesjonell kunst preger og forbedrer kommunenes offentlige bygg og uterom til glede for et allment publikum, og stimulere til økt interesse for kunst som beriker, engasjerer, skaper refleksjon og bidrar til nye arenaer for kunstopplevelser.

Kunst i offentlig rom gir tilgang til kunst utenfor kunstinstitusjonene, og er plassert i bygninger og offentlige by- og uterom hvor folk ferdes. Dette sikrer at et allment publikum, uavhengig av sosial- og kulturell bakgrunn, har lik tilgang til kunst av høy kvalitet. Som en del kommuneplanens måloppnåelse skal kunst i offentlig rom bidra til å realisere Drammen kommunens visjon om å være et godt sted å leve. 

Kunst i offentlig rom er definert som et satsningsområde i kommunens Temaplan for kultursektorens tjenester for utvikling av kunst og kulturlivet 2022-2030.

Kunstordningen skal bidra til profesjonalisering og kompetanse på det visuelle kunstfeltet, som gjennom kunstnerisk praksis styrker de fysiske og visuelle kvalitetene i by- og stedsutvikling – og bidrar til et større ytringsmangfold.