Else Marie og Arvid Falks legat for personer bosatt i Nedre Eiker

Legatet er for personer bosatt i Nedre Eiker. Stipendet blir gitt ut hvert år. Midlene kan søkes av institusjoner (kommunale og private), enkeltpersoner, grupper og lag.

 Legatet er todelt og man kan søke:

  1. Midler til tiltak som kan gjøre hverdagen lettere for eldre og for psykisk og fysisk handikappede personer bosatt i Nedre Eiker kommune.
  2. Til videreutdanning for ungdom fra kommunen som vil utdanne seg innen musikk.

Søknadsfrist: 1. mars 2022 (men ta kontakt gjennom hele året).

For mer informasjon: www.falkslegat.no

Kontaktinformasjon:
Revisorkollegiet AS ved John Arild Delsbekk
Buskerudveien 72, 3024 Drammen
Mobil: 957 49 972
E-post: jad@revisorkollegiet.no