Tilskuddsmottakere: Festival og store arrangement

Neste søknadsfrist for denne ordningen vil bli utlyst i 2024.

Drammen kommunes festivalstøtte skal være et middel for et skape et allsidig kunst- og kulturliv i hele kommunen og bidra til kunstnerisk fornyelse og utvikling av innenfor hele bredden av kunstuttrykk som for eksempel film, teater, musikk, visuell kunst og dans. Man kan søke på ordningen i inntil 3 år.

Mottakere og søkere av tilskuddet for 2022-24:

  • Drammen Sacred Music Festival innvilges 200.000 kroner
  • Globusfestivalen – Internasjonal mat og kulturfestival innvilges 290.000 kroner
  • Elvefestivalen innvilges 250.000 kroner
  • Johan Halvorsen Musikkfest innvilges 350.000 kroner
  • Working Class Hero innvilges 100.000 krone
  • Plenen 2022 innvilges 100.000 kroner