Arbeide klimavennlig

Driver du næringsvirksomhet i Drammen kommune og ønsker å gjøre virksomheten enda mer klima- og miljøvennlig?

Tilskudd

Søk om tilskudd til klima- og miljøtiltak i din bedrift.

Program og sertifisering

Innovasjonsprogram

Har du et byggeprosjekt med spesielt høye klima- og miljøambisjoner, kan du kanskje bli en del av Futurebuilt. Futurebult er et innovasjonsprogram og ustillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. 

Ta kontakt med Futurebuilt. Fordi mange viktige valg tas tidlig i et byggeprosjekt, oppfordrer Futurebuilt til å ta kontakt så tidlig som mulig i prosessen.

Sertifisering

Miljøfyrtårn er et verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Ønsker du å serifisere din bedrift, tar du først kontakt med stiftelsen Miljøfyrtårn.