Disse fiskeartene finnes i Drammensfjorden

Alle bildene er hentet fra Artsdatabanken:

Ferskvannsarter

Latinsk navn: Perca fluviatilis

Illustrasjon av fisken Abbor

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Abramis brama

Illustrasjon av fiskeslaget Brasme.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Blicca bjoerkna

Illustrasjon av fiskearten Flire.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Esox lucius

Illustrasjon av fiskearten Gjedde.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Leuciscus leuciscus

Illustrasjon av fiskearten Gullbust.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Gymnocephalus cernuus

Illustrasjon av fiskearten Hort.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Salmo salar

Illustrasjon av fiskearten Laks.

Risikovurdering: Nær truet NT

Latinsk navn: Alburnus alburnus

Illustrasjon av fiskearten Laue.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Rutilus rutilus

Illustrasjon av fiskearten Mort.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Pungitius pungitius

Illustrasjon av fiskearten Nipigget stingsild.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Coregonus lavaretus

Illustrasjon av fiskearten Sik.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Leuciscus cephalus

Illustrasjon av fiskeslaget Stam.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Tinca tinca

Illustrasjon av Suter.

Risikovurdering: HI: Høyrisiko fremmedart 

Latinsk navn: Gasterosteus aculeatus

Illustrasjon av fiskearten Trepigget stingsild.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Leuciscus idus

Illustrasjon av fiskearten Vederbuk.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Phoxinus phoxinus

Illustrasjon av fiskearten Ørekyt.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Salmo trutta

Illustrasjon av Ørret.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Saltvannsarter

Latinsk navn: Sprattus sprattus

Illustrasjon av fiskearten Brisling.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Hippoglossoides platessoides

Illustrasjon av fiskearten Gapeflyndre.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Belone belone

Illustrasjon av fiskearten Horngjel.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Merlangius merlangus

Illustrasjon av fiskearten Hvitting.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Melanogrammus aeglefinus

Illustrasjon av fiskearten Hyse.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Eutrigla gurnardus

Illustrasjon av fiskearten Knurr.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Pomatoschistus microps

Illustrasjon av fiskearten Leirkutling.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Pollachius pollachius

Illustrasjon av fiskearten Lyr.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Scomber scombrus

Illustrasjon av fiskearten Makrell.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Chelidonichthys lucerna

Illustrasjon av fiskearten Rødknurr.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Limanda limanda

Illustrasjon av fiskearten Sandflyndre.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Pollachius virens

Illustrasjon av fiskearten Sei.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Clupea harengus

Illustrasjon av fiskearten Sild.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Platichthys flesus

Illustrasjon av fiskearten Skrubbe.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Gobius niger

Illustrasjon av fiskearten Svartkutling.

Risikovurdering: Livskraftig LC 

Latinsk navn: Trisopterus minutus

Illustrasjon av fiskearten Sypike.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Gadus morhua

Illustrasjon av fiskearten Torsk.

Risikovurdering: Nesten utryddet i Oslo- og Drammensfjorden LC*

Latinsk navn: Solea solea

Illustrasjon av fiskearten Tunge.

Risikovurdering: Livskraftig LC

Latinsk navn: Anguilla anguilla

Illustrasjon av fiskearten Ål.

Risikovurdering: Sterkt truet EN

Risikovurdering

Se risikovurdering ved den enkelte art i oversikten. 

  • LC: Livskraftig
  • LC*: Nesten utryddet i Oslo- og Drammensfjorden
  • NT: Nær truet
  • HI: Høyrisiko fremmedart
  • EN: Sterkt truet