Ren Drammensfjord

Overvåkingsprogrammet Ren Drammensfjord kartlegger konsentrasjonene av miljøgifter i indre Drammensfjord.

Sist endret:

Målet er å hindre spredning av miljøgifter fra en forurenset sjøbunn, og skape et renere miljø i Drammensfjorden.

Ren Drammensfjord er et samarbeidsprosjekt mellom Miljødirektoratet og kommunene Lier og Drammen. Kommunene har hatt ansvar for prosjektet siden 2018. Tidligere var Fylkesmannen i Buskerud prosjektleder.

I styringsgruppen for Ren Drammensfjord sitter Drammen og Lier kommune. Prosjektet samarbeider med andre aktører ved behov, som for eksempel Eidos Eiendom, Drammen havn og Statsforvalteren.

Visuelt mønster for vann.

Vann

Visuelt mønster for fisk.

Fisk

Visuelt mønster for havbunn.

Bunn

Kontakt

Har du spørsmål om Ren Drammensfjord, ta kontakt med:

Drammen kommune

Kirsten Kleveland

Lier kommune

Cecilie Helgerud