Kan jeg spise fisk fra fjorden?

Det er per i dag advarsel på å spise fiskekjøtt fisket i Drammensfjorden, på grunn av høye verdier av tinnorganiske forbindelser.

Det er gjennomført undersøkelser av dyrelivet (biota) i fjorden. Flyndrefisk, ørret og krabbe er analysert for miljøgifter, for å finne ut om dyrene som lever tettest på sjøbunnen påvirkes vesentlig. Dessverre er det funnet både tinnorganiske forbindelser (som TBT), PCB og kvikksølv i både fisk og krabber.

  • Mer informasjon om dette kan du finne på Miljødirektoratets nettside Miljøstatus. 

Målet er at konsentrasjonen av miljøgifter i sjøbunnen reduseres nok til at fisk fra Drammensfjorden igjen kan spises uten forbehold. Heldigvis ser det ut til at tilstanden forbedres sakte, men sikkert. Det skal gjennomføres nye undersøkelser av biota om noen år for å se hvordan det går.