Drikkevann

Drikkevannskildene er vernet og Drammen og Lier har god kvalitet på drikkevannet. En viktig forutsetning for å opprettholde god drikkevannskvalitet er å ha god kvalitet på råvannet, altså at vannet i drikkevannskildene er så rent som mulig.

Godt Vann Drammensregionen

Godt Vann Drammensregionen (GVD) er et unikt samarbeidsprogram mellom 6 kommuner og Glitrevannverket IKS. Formålet er å øke samarbeidspartenes evne til å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering til innbyggerne.

Glitrevannverket

Glitrevannverket IKS er et interkommunalt selskap som fra 01.01.2020 eies av kommunene Asker, Drammen og Lier. Hovedformålet til Glitrevannverket er å forsyne eierkommunene med godt, nok og sikkert vann gjennom miljøfokusert, kompetent og systematisk forvaltning av vannkilder og vannforsyningssystem.