Badevann

Ren Drammensfjord overvåker tilstanden til sjøbunnen i fjorden, og det tas ikke prøver av vannkvaliteten i dette arbeidet. Men stedene det er funnet mye miljøgifter i sjøbunnen ligger i tilknytning til eksisterende eller nylig avsluttet industri.

Der det er etablert badestrender, er sjøbunnen ryddet for miljøgifter. Det er derfor ikke farlig å bade i Drammensfjorden som følge av miljøgifter på bunnen. Likevel tas det jevnlig prøver av vannet gjennom badesesongen. Dette er for å oppdage bakterier som kan gjøre mennesker og dyr syke. Ofte kommer perioder med mindre god vannkvalitet etter nedbørsperioder.

Du kan lese mer om dette på kommunenes hjemmesider for badevannskvalitet: