Fakta om næringslivet i Drammen

Drammen har et svært mangfoldig næringsliv hvor de fleste bransjer er representert i 10 000 bedrifter og ca. 47 000 arbeidsplasser i privat og offentlig virksomhet. Dette betyr at næringslivet i sin helhet er godt rustet mot svingninger i økonomien.

De dominerende sektorene i volum og verdiskaping er bygg- og anleggssektoren og handelsnæringen, som samlet står for 45 prosent av den private sysselsettingen. Tele og IKT er bransjer i sterk vekst.

Når det kommer til næringslivets konkurransefortrinn er det kort avstand til hovedstaden, som utgjør et enormt arbeids-, leverandør- og kundemarked og Drammensregionen har en høyt utdannet arbeidsstyrke. Godsknutepunktet Drammen havn ligger sentralt på Østlandet, og er et logistikk- og transportknutepunkt for bil, båt og bane og som legger til rette for både import av varer og for eksportbedrifter som ønsker å etablere seg i Drammen.

Målt på produktivitet scorer Drammensregionen blant toppen i Viken.

Det satses friskt i Drammen med mange store prosjekter som:

  • Nytt sykehus
  • Drammen Helsepark
  • Intercity Drammen – dobbeltspor
  • Ny bybro
  • Utvidelse av Drammen Havn
  • Områdeutvikling på Strømsø
  • Flere større byutviklingsprosjekter

Analyser av nærings- og arbeidsliv i Drammen kommune, enten du vurderer å starte opp eller flytte bedriften din til Drammen.