Næringseiendom

Drammensregionen har god tilgang på næringsarealer til ulike formål. Kombinert med en effektiv infrastruktur og et stort marked innen korte avstander, gir dette næringslivet gode muligheter til utvikling og vekst.

Drammen kommunes arealplan

Ledige næringseiendommer i Drammen

Virksomheter

Næringsmeglere