Om Åskollen skole

Bli kjent med Åskollen skole.

Åskollens historie

Vår skoles historie starter i 1869 hvor 118 elever har undervisning i stua til Herman Hansen i Svelvikveien 73. I 1880 ble det bygget egen skole. Den fikk navnet Nøsted skole. Adressen var Svelvikveien 110. Omkring år 1900 ble skrivemåten forandret til Nøstet skole.

I 1893 kom det et nytt frittliggende skolelokale på samme adresse. Skolen inneholdt ett klasserom og sløydsal. Skolen ble påbygd senere med ett klasserom og ett værelse og kjøkken ovenpå til «lærerinden.» Nøstet skole var nå seksdelt med tre lærere, en mann og to kvinner. I 1910 ble det foretatt en ny utbygging med en skolekjøkkenfløy. «Gamleskolen» ble om - og påbygd i 1923. Arealene ble mange doblet, og skolen hadde nå spesialrom for bl.a. sang, naturfag, skolekjøkken, sløyd og tegning . Nå skjedde det lite med hensyn til bygging før i 1957. Da stod et helt nytt skolebygg klart i Nordbyveien 71. 1.- , 2.- og 3. klasse flyttet hit opp, og vi hadde to skolesteder.

Det ble navnskifte i 1969, og i skarp konkurranse med Nordby og Solum, ble det endelige valg Åskollen skole. Gymnastikksal ble bygget i 1970. Da hadde 4. - 6. klassene på gamleskolen 15 minutter å gå før de kunne ha gymnastikk. Lærerne løp mellom skolene i matpausen. I 1974 stod den siste skolebygningen klar, og alle elevene og lærerne var samlet på ett sted, det som i dag heter Åskollen skole. Nylig har vi også fått enda en ny bygning på skolen vår. Adressen er nå Tverrliggeren 10.

Åskollen skole var i 2004-2006 demonstrasjonsskole på vegne av kunnskapsdepartementet. Det er skolens satsning på IKT og strukturert leseopplæring som bidro til at skolen ble valgt ut til å være en demonstrasjonsskole. Senere i 2015 var Åskollen skole pilot for bruk av nettbrett i skolen. Hver elev fikk hvert sitt nettbrett. Piloten bidro til strategiplan for digital kompetanse i Drammen kommune.