Åskollen skole

Nøkkelinformasjon

  • Barneskole
  • 480 elever
  • Kommunedel: Skoger, Åskollen og Nesbygda

Åpningstider

Kontortid skole: 08.00 - 15.30. 

Åpningstid SFO: 07.00 - 17.00

Telefon

Kontor skole: 32 04 53 35
SFO: 32 04 53 30/416 89 005
Helsesykepleier: 902 11 309/907 35 898

E-post

askollen.skole@drammen.kommune.no

Besøksadresse

Tverrliggeren 10
3038 Drammen