Åskollen skole

Nøkkelinformasjon

  • Barneskole
  • 450 elever
  • Kommunedel: Skoger og Åskollen 

Meld fra om utrygt skolemiljø

Opplever du at eget barn eller andres barn ikke har et trygt og godt skolemiljø? Da kan du melde fra til skolen om dette gjennom vår digitale tilbakemeldingskanal. 

Meld fra om utrygt skolemiljø

Åpningstider

Kontortid skole: 08.00 - 15.30. 

Åpningstid SFO: 07.00 - 17.00

Telefon

Kontor skole: 457 36 829
SFO: 416 89 005
Helsesykepleier: 902 11 309 og 408 20 223

E-post

askollen.skole@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Besøksadresse

Tverrliggeren 10
3038 Drammen