Lokalt ordensreglement for Bragernes skole

Alle skolene i Drammen kommune har et felles overordnet ordensreglement. Den enkelte skole kan i tillegg vedta et lokalt ordensreglement dersom det er behov for dette.

Lokalt ordensreglement for Bragernes skole

Vedtatt i samarbeidsutvalget 09.11.21.

§1 Formål

Reglementet er et supplement til Ordensreglement for skole for Drammen kommune, og er ment for å utfylle regler om orden og oppførsel tilpasset de lokale forholdene på Bragernes skole, jf §11.

Reglementet skal bidra til at elever på Bragernes skole har et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

§ 2 Virkeområde

Reglementet gjelder for Bragernes skole i Drammen kommune.
Reglementet gjelder i skoletiden når skolen har ansvar for elevene, dvs både på skolens eget område, på digitale arenaer og når elevene har undervisning utenfor skolens område, for eksempel på leirskole og andre turer i skolens regi.

Reglementet gjelder også på skoleveien.

§3 Personlig teknologisk utstyr

Personlig teknologisk utstyr (f.eks mobil/telefonklokker) tas med på eget ansvar, og skal ligge avslått i sekken eller være i klokkemodus i skoletiden og på AKS/SFO.

Mobiltelefoner skal ikke brukes i skoletiden.

§4 Trafikksikkerhet

Alle elever SKAL bruke hjelm ved bruk av fremkomstmiddel på hjul. (jf Veitrafikkloven §3).

Fremkomstmidlene skal parkeres på henviste plasser/oppstillingsplass. Vi lar sykkelparkeringen være i fred i skoletiden.

Sykling er forbudt i skolegården.

§5 Uteområdet

Vi går rundt parkeringsplassene og bruker gangstien opp og ned fra Kjappen.

Fotball er tillatt på Kjappen, i ballbingen og mot gymsalveggen. Det er tillat å spille ballspill nedenfor tribunen. Det er kun voksne som kan hente baller på taket.

Snøballkasting er tillatt kun ved organisert aktivitet eller på blinker.
Aking er kun tillat på anvist plass i parken.