Åpningstider

Kontortid skole: 08.00 - 15.30

Åpningstid AKS: 07.00 - 08.30 og 13.00 - 17.00

Telefon

Kontor skole: 32 04 96 00
AKS base 1.-2. trinn: 414 40 619
AKS base 3.-4.trinn: 480 40 826
Helsesykepleier: 32 04 96 06

E-post

bragernes.skole@drammen.kommune.no

Besøksadresse

Lammers gate 40
3014 Drammen