Om Bragernes skole

Bli kjent med Bragernes skole.

Bragernes skole er en barneskole som ligger på Bragernes i Drammen. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser på Løkkebergene med flott utsikt over Drammensfjorden. Bragernes skole har holdt til i sine nåværende lokaler på Toppenhaug siden 1977.

Skolen har cirka 310 elever og rundt 45 ansatte.

Skolens visjon er «Vi vil trives – Vi vil lære – Vi vil stå sammen».

På Bragernes skole er vi opptatt av å skape et miljø der alle trives. Vi er PALS-skole, og har derfor fokus på godt læringsmiljø og utvikling av elevenes sosiale kompetanse. For oss er det viktig at elevene føler seg inkludert, og at alle opplever å tilhøre fellesskapet.

Vi har høye forventninger til elevene og deres læringsutbytte. Elevene skal oppleve mestring gjennom tilpasset opplæring. Personalet har stort fokus på de nye læreplanene, og bruker iPad som verktøy i læringen.

Bragernes skole har et aktivt og engasjert FAU, som samarbeider med skolen til elevenes beste.

Bilder fra Bragernes skole

Elever og ansatte spiller fotballkamp Elever, ansatte og foresatte er samlet utenfor skolen Elever er ute i friminutt To elever sitter i skolegården og ser ut over Drammensfjorden Parken i tilknytning til skolen