Om Svelvik ungdomsskole

Bli kjent med Svelvik ungdomsskole.

Skolebygningen og uteområdet

Svelvik ungdomsskole sto ferdig i 1969. I 2007 var en rehabilitering av det gamle skolebygget og et utbygg med administrasjon og personalavdeling klar. De siste årene har det vært arbeidet med utvikling av uteområdet. Vi har nå et flott uteområde med kunstis/kunstgress-bane, løpebane, basketbane og skateplaza. I tillegg har vi et lite amfi med sitteplasser, sandvolleybane med tribuner, bordtennisbord og sjakkbord. Til sammen har dette blitt et flott skoleanlegg for elevene og et populært nærmiljøanlegg for barn og unge i Svelvik.

Organisering

Svelvik ungdomsskole har 252 elever og 32 ansatte. Skolen har 11 klasser, 4 på 8.trinn, 3 på 9.- og 10,trinn og Fønix. Skoleledelsen består av 2 avdelingsledere og rektor. Hvert klassetrinn har en trinnleder.

Elevmiljø

Svelvik ungdomsskole er en MOT-skole. MOT’s visjon er å skape robust ungdom som inkluderer alle. MOT’s opplegg gir elevene rom for refleksjon, gir positive opplevelser og skaper samhold. Skolens Miljøgruppe står for arrangementer og aktiviteter for elevene med mål om å skape et godt skolemiljø. En gruppe elever er utlånsansvarlige og låner ut utstyr til friminutt som baller, skateboard, sjakk og lignende.

Spesialundervisning

Spesialundervisningen er organisert etter en «Studio»-modell der en spesialpedagog og pedagogisk medarbeider har ansvar for hvert sitt klassetrinn. Studioene tilbyr ikke kun spesialundervisning, men også annen tilrettelagt undervisning. Tilbudet tilpasses etter opplegget for klassene i perioden, et fleksibelt opplegg. Skolen har også en spesialpedagogisk base, Fønix, for elever som krever et mer spesialtilpasset opplegg.

Satsingsområder

Hovedfokus for 2021-2022 vil være innføring av ny læreplan, LK20. Fra høsten skal alle trinn følge LK20. Skolen er en lærende organisasjon, der vi lærer sammen og deler erfaringer. Sammen med de andre skolene i kommunen arbeides det mye med harmonisering i den nye kommunen.