Bli kjent med Svelvik ungdomsskole.

Skolebygningen og uteområdet

Svelvik ungdomsskole sto ferdig i 1969. I 2007 var en rehabilitering av det gamle skolebygget og et utbygg med administrasjon og personalavdeling klar. Dette skoleåret arbeides det med utvikling av uteområdet. En kunstis/kunstgress-bane er det startet grunnarbeid for, en skateplaza er planlagt og et lite amfi med sitteplasser er under bygging. Sammen med sandvolleybane med tribuner og bordtennisbord ønsker vi å skape et flott nærmiljøanlegg for barn og unge i Svelvik.

Organisering

Svelvik ungdomsskole har 235 elever og 34 ansatte. Skolen har 9 klasser, 3 på hvert trinn. Skoleledelsen består av 2 avdelingsledere og rektor. Hvert klassetrinn har en trinnleder.

Elevmiljø

Svelvik ungdomsskole er en MOT-skole. MOT’s visjon er å skape robust ungdom som inkluderer alle. MOT’s opplegg gir elevene rom for refleksjon, gir positive opplevelser og skaper samhold. Skolens Miljøgruppe står for arrangementer og aktiviteter for elevene med mål om å skape et godt skolemiljø.

UngdomsLOS 

I tillegg til de fast ansatte er det knyttet to 50% ungdomslos-stillinger til skolen i 2 år.  De arbeider med å forebygge fravær og dropout for ungdom 13-18 år. Elever med bekymringsfullt fravær blir fulgt tett opp i samarbeid med skolen og foreldrene, også ved overgangen til videregående skole.

Spesialundervisning

Spesialundervisningen er organisert etter en «Studio»-modell der en spesialpedagog har ansvar for hvert sitt klassetrinn. Studioene tilbyr ikke kun spesialundervisning, men også annen tilrettelagt undervisning. Tilbudet tilpasses etter opplegget for klassene i perioden, et fleksibelt opplegg. Skolen har også en spesialpedagogisk base, Fønix, for elever som krever et mer spesialtilpasset opplegg.

Satsingsområder

Skolen arbeider dette skoleåret med å forberede nye læreplaner fra høsten 2020. I tillegg er vi midt i en satsing på digital læring. Alle elever har hvert sitt læringsbrett som brukes aktivt i undervisningen. Skolen er en lærende organisasjon, der vi lærer sammen og deler erfaringer.