Svelvik ungdomsskole

Nøkkelinformasjon

  • Ungdomsskole
  • 252 elever
  • Kommunedel: Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger

Åpningstider

Kontortid: 07.45 - 15.15

Telefon

Kontor: 32 04 04 40

E-post

svelvik.ungdomsskole@drammen.kommune.no

Besøksadresse

Storgaten 122
3060 Svelvik