Nøkkelinformasjon

  • Ungdomsskole
  • 235 elever
  • Kommunedel: Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger

Åpningstider

Kontortid: 07.45 - 15.15

Telefon

Kontor: 33 78 04 46

E-post

Besøksadresse

Storgaten 122
3060 Svelvik