Svelvik ungdomsskole

Nøkkelinformasjon

  • Ungdomsskole
  • 252 elever
  • Kommunedel: Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger

Meld fra om utrygt skolemiljø

Opplever du at eget barn eller andres barn ikke har et trygt og godt skolemiljø? Da kan du melde fra til skolen om dette gjennom vår digitale tilbakemeldingskanal. 

Meld fra om utrygt skolemiljø

Åpningstider

Kontortid: 08.00 - 15.00

Telefon

Kontor: 32 04 04 40

E-post

svelvik.ungdomsskole@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Besøksadresse

Storgaten 122
3060 Svelvik