Bli kjent med Tømmerås skole.

PÅ TØMMERÅS SKOLE SKAPES DE BESTE MULIGHETER FOR HVER ELEV TIL Å LYKKES I FREMTIDA GJENNOM

 • GLEDE
 • FELLESSKAP
 • NYSGJERRIGHET
 • KOMPETANSE

Hvem er vi?

 • Vi tror at alle barn kan lære
 • Læring skjer gjennom aktivitet, deltagelse og i samspill med andre
 • Vi vet at det er gjennom feil vi lærer
 • Et dynamisk tankesett gir gode mulighet for å lykkes i livet
 • Kids do well if they can
 • Vi er en skole i bevegelse
 • Vi tror på “The power of yet”
 • Å jobbe i team gir kraft og trygghet
 • Vi er glade, rause og modige

Skolen har en egen spesialavdeling, SPA, som har fokus på ADL-ferdigheter og Livsmestring.

Skolen etablerer en økologisk skolehage våren 2020.

Vil du bli bedre kjent med oss, klikk deg inn på vår facebook. Der finner du også vår "Velkommensang" (krever facebook-konto).

Bilder fra Tømmerås skole

Elever står på skøyter i skolegården Stort lekeapparat i skolegården Elever skiller sjakk Elever aker i akebakken i skolegården Elever leker i skolegården på sommeren