Tømmerås skole

Nøkkelinformasjon

  • Barneskole
  • 357 elever
  • Kommunedel: Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger
  • Organisasjonsnummer: 975 268 721

Meld fra om utrygt skolemiljø

Opplever du at eget barn eller andres barn ikke har et trygt og godt skolemiljø? Da kan du melde fra til skolen om dette gjennom vår digitale tilbakemeldingskanal. 

Meld fra om utrygt skolemiljø

Åpningstider

Kontortid skole: man-tors 07.30 - 14.30 (mandag - torsdag) og 07.30 - 11.00 (fredag)

Åpningstid SFO: 07.00 - 17.00

Telefon

Kontor skole: 32 04 03 60/ 47 75 43 38
SFO: 32 04 03 68/ 95 14 30 52

E-post

Tommeras.skole@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Besøksadresse

Åsgaten 26
3060 Svelvik