Utsatt eller fremskutt skolestart

Alle barn har rett og plikt til å få opplæring. De fleste barn begynner på skolen i det kalenderåret de fyller 6 år.

Søknad om utsatt eller fremskutt skolestart

Opplæringsloven gir foresatte anledning til å søke om utsatt eller fremskutt skolestart for sitt barn.

Hvis dette er aktuelt for ditt barn, ta kontakt med skolen barnet skal begynne på. Søker du om utsatt skolestart, husk at søknadsfrist for videre plass i barnehagen er 1.mars. 

Hvilke regler gjelder?

 • Opplæringsloven gir regler for søknad om fremskutt eller utsatt skolestart.
 • Det er foresatte som søker om utsatt skolestart til skolen barnet skal begynne på. 
 • Før kommunen kan vedta fremskutt eller utsatt skolestart må PP-tjenesten gjennomføre en sakkyndig vurdering av barnet og foreldrene må samtykke til at barnet starter ett år for tidlig eller senere på skolen.
 • PP-tjenesten gjennomfører undersøkelser for utsatt og fremskutt skolestart hvert år i perioden mars/april. Alle henvendelser for utsatt eller fremskutt skolestart må derfor sendes til PP-tjenesten innen 1. mars.
 • Søker du om utsatt skolestart, og barnet skal gå i barnehagen i stedet, må du huske på å søke barnehagen om å beholde plassen i barnehagen innen 1. mars. 
   

Slik søker du:

 • Foreldre tar kontakt med nærskolen om de ønsker en vurdering av utsatt eller fremskutt skolestart.
 • Foreldre skriver søknad om utsatt eller fremskutt skolestart for sitt barn. Skolen barnet sokner til har søknadsskjema.
 • Skolen sender henvisning til PP-tjenesten sammen med søknadskjema fra foresatte. 

Legg dokumentene under med i søknaden du sender til PP-tjenesten:

 • Grunnkartlegging fra barnehagen (Eksempel: TRAS)
 • Pedagogisk rapport fra barnehage
 • Eventuelt annen dokumentasjon
 • Les mer om PP-tjenesten 

Kontakt PPT

Leder: Berit Sandvik

Telefon: 32 04 55 40

E-post: ppt@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Postadresse: PPT Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen

Besøksadresse: Telthusgata 8, 3044 Drammen