Tilkobling og frakobling på kommunal ledning

Ved arbeid på privat stikkledning som berører til- eller frakoblingen på kommunal vann og avløpsledning, så skal kommunen kontaktes og arbeidet kontrolleres

Hvem er ansvarlig?

  • Tilknytning og frakobling (plugging/tersing) på kommunale ledninger skal utføres av entreprenør med godkjent ansvarsrett. Alternativt kan tilknytning/frakobling utføres av andre, men skal da kontrolleres og innmåles av VA-virksomheten.

Kontroll og innmåling av tilknytning og frakobling må bestilles senest tre virkedager før planlagt gjennomføring. Kommunens personell skal komme til åpen og forskriftsmessig sikret grøft. Kontroll og innmåling skal utføres før grøft fylles igjen.

  • Bestilling av kontroll og innmåling: Vann og avløp, Driftsavdelingen telefon: 32 04 66 55.

Hensikten med kravet er å sikre

  1. at tilknytninger til kommunale ledninger utføres i henhold til VA-normen,
  2. at tilknytninger dokumenteres og måles inn og
  3. at tilkoblinger og frakoblinger utføres slik at kommunal ledning og tilknytningspunkt/anboring er tette.

Om VA-normen: Fra 1. januar 2020 gikk kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen sammen i en ny kommune. Det kommer til å ta tid før alle tjenester er helt like for alle våre innbyggere. Ta derfor utgangspunkt i hvilken kommune du bodde i før 2020, når du søker opp VA-normen. Dersom du er ny i kommunen, se hvor de tidligere kommunegrensene gikk.