Drammen kommune ønsker å legge til rette for at sentrumsområder og grøntområder innbyr til økt bruk og har derfor innført et enkelt bryggereglement som omfatter Jernbanekaia, Honnørbrygga, Skutebrygga og Bølgen&Moi. Det er ikke lagt til rette for fortøyning ved brygga nedstrøms Bølgen&Moi da den kun er egnet for småbåter - her er det svært grunt.

Fortøyning

Alle båter skal være tilstrekkelig fendret og forsvarlig fortøyet. Båteier/ fører har ansvar for enhver skade som båten eller dens fortøyning volder på bryggeanlegget eller andre båter. Skader skal meldes umiddelbart til Drammen kommune. Båter skal være registrert i småbåtregisteret og ha gyldig forsikring. 

Maksimalt 8 båter kan ligge samlet - deretter skal det være minimum 4 meter opphold. Det kan fortøyes langsetter eller inn mot bryggene. 

BILDE: Enten langs bryggen, maks 2 båter utenfor hverandre og 4 båter etter hverandre.

BILDE: Eller en av endene mot bryggen, maks 8 båter ved siden av hverandre. 

Grilling, åpen ild og avfall

Grilling og bruk av åpen ild er ikke tillatt på bryggene. Det anbefales å ha røykvarsler og slukkeutstyr ombord. Avfallsbeholdere finnes på bryggene, kast ikke brennbart materiale i søppelkassene.

Nattero og maksimal liggetid

Det skal i henhold til politivedtekter for Drammen kommune være nattero fra kl. 23.00. Maksimal liggetid ved bryggene er to uker, lengre opphold må avtales med kommunen. 

Ved brann

  • Varsle gjester i båten
  • Varsle brannvesenet - tlf:. 110
  • Forsøk å slukke
  • For å hindre spredning til andre båter - løsne fortøyninger og skyv båten vekk fra bryggene. 

Drammen kommune kan kontaktes på tlf:. 32 04 00 00 eller e-post:

Bruk av gjestebryggene innebærer aksept av dette reglementet. Brudd på reglementet kan medføre bortvisning, gebyr eller fjerning av båt for eiers regning og risiko.