Drammen kommune ønsker å legge til rette for at sentrumsområder og grøntområder innbyr til økt bruk og har derfor innført et enkelt bryggereglement som omfatter Jernbanekaia, Honnørbrygga, Skutebrygga og Bølgen og Moi. Det er ikke lagt til rette for fortøyning ved brygga nedstrøms Bølgen og Moi da den kun er egnet for småbåter - her er det svært grunt.

Fortøyning

Alle båter skal være tilstrekkelig fendret og forsvarlig fortøyet. Båteier/ fører har ansvar for enhver skade som båten eller dens fortøyning volder på bryggeanlegget eller andre båter. Skader skal meldes umiddelbart til Drammen kommune. Båter skal være registrert i småbåtregisteret og ha gyldig forsikring. 

Maksimalt 8 båter kan ligge samlet - deretter skal det være minimum 4 meter opphold. Det kan fortøyes langsetter eller inn mot bryggene. 

BILDE: Enten langs bryggen, maks 2 båter utenfor hverandre og 4 båter etter hverandre.

BILDE: Eller en av endene mot bryggen, maks 8 båter ved siden av hverandre. 

Grilling, åpen ild og avfall

Grilling og bruk av åpen ild er ikke tillatt på bryggene. Det anbefales å ha røykvarsler og slukkeutstyr ombord. Avfallsbeholdere finnes på bryggene, kast ikke brennbart materiale i søppelkassene.

Nattero og maksimal liggetid

Det skal i henhold til politivedtekter for Drammen kommune være nattero fra kl. 23.00. Maksimal liggetid ved bryggene er to uker, lengre opphold må avtales med kommunen. 

Ved brann

  • Varsle gjester i båten
  • Varsle brannvesenet - tlf:. 110
  • Forsøk å slukke
  • For å hindre spredning til andre båter - løsne fortøyninger og skyv båten vekk fra bryggene. 

Drammen kommune kan kontaktes på tlf:. 32 04 00 00 eller e-post: kommunepost@drammen.kommune.no

Bruk av gjestebryggene innebærer aksept av dette reglementet. Brudd på reglementet kan medføre bortvisning, gebyr eller fjerning av båt for eiers regning og risiko.