Kommunale gjestebrygger

Drammen kommune ønsker å legge til rette for at sentrumsområder og grøntområder innbyr til økt bruk og har derfor innført et enkelt bryggereglement som omfatter gjestebrygga i Svelvik, Jernbanekaia, Honnørbrygga, Skutebrygga og Kawa. Det er ikke lagt til rette for fortøyning ved brygga nedstrøms Kawa, fordi den bare er egnet for småbåter - her er det svært grunt.

Bryggereglement for Drammen kommunes gjestebrygger

Gjestebryggene er åpen i perioden 1. april til 1. desember og administreres av Drammen kommune avdeling Samferdsel, vei og parkforvaltning.

1. Generelle bestemmelser

 • a. Alle som oppholder seg i havneområdet plikter å følge dette reglementet og øvrige anvisninger
 • b. Det skal være ro kl. 23.00. Støy fra båten, uansett tid, skal ikke sjenere omgivelsene
 • c. Båter skal være registrert i småbåtregisteret, eller merket med kontaktinfo til eier.
 • d. Næringsvirksomhet fra båt er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra Drammen kommune
 • e. Det tillates maks 2 båter i bredden (longside) og maks 8 båter fortøyd sammen i gruppe. Det skal være branngate på 4 meter mellom hver gruppe. Se eksempler under.
 • f. Alle båter skal være tilstrekkelig fendret og forsvarlig fortøyd. Båteier/ fører har ansvar for enhver skade som båten eller dens fortøyning volder på bryggeanlegget eller andre båter. Skader skal umiddelbart meldes til Drammen kommune
 • g. Det forutsettes at båtene har daglig tilsyn
 • h. Reparasjon av båter er ikke tillatt mens de ligger ved gjestebryggene.

2. Spesielle bestemmelser

 • a. Det skal ikke kastes brannfarlig materiale i søppelkasser plassert på bryggene.
 • b. Ved brann slippes fortøyningene og båten skyves fra land.
 • c. Grilling og bruk av åpen ild er ikke tillatt på bryggene
 • d. Maksimal liggetid ved bryggene er 2 uker, om ikke annet er særskilt avtalt med kommunen

Båter som er fortøyd i strid med dette reglementet kan bli fjernet for eiers regning og risiko

For informasjon om fjernede båter kontakt Drammen kommune på tlf:. 32 04 00 00 eller e-post: kommunepost@drammen.kommune.no

Tegning av fortøyning av båt

BILDE: Enten langs bryggen, maks 2 båter utenfor hverandre og 4 båter etter hverandre.

Tegning av fortøyning av båt

BILDE: Eller en av endene mot bryggen, maks 8 båter ved siden av hverandre. 

Ved brann

 • Varsle gjester i båten
 • Varsle brannvesenet - tlf:. 110
 • Forsøk å slukke
 • For å hindre spredning til andre båter - løsne fortøyninger og skyv båten vekk fra bryggene. 

Bruk av gjestebryggene innebærer aksept av dette reglementet.