HC-kort følger person, ikke bilen. Unntak fra dette gjelder for HC-kort som er utstedt til institusjon. Kortet gjelder parkering på offentlig plasser, ikke på private parkeringsplasser.

Parkeringstillatelsen som et personlig HC-kort gir kan brukes som følgende:

 • I hele Norge (EØS-modell).
 • I utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter.
 • På offentlige ordinære reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede. Merk at tidsbegrensning ikke kan overskrides der det er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede.
 • På offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, uten å betale avgift og utover fastsatt lengste parkeringstid dersom den er på mer enn 30 minutter.
 • På steder hvor det er innført offentlig skiltet boligsoneparkering.
 • I alle landets bomringer (ikke bomstasjoner). Kontakt bomselskapet for registrering.
 • Parkeringstillatelsen gir fritak for piggdekkavgift.

Parkeringstillatelse gitt til spesialinnredet motorvogn disponert av institusjon kan brukes:

 • Kun i forbindelse med transport av forflytningshemmede.
 • Til å parkere på reservert plass for forflytningshemmede angitt ved offentlige trafikkskilt.
 • Kun i Norge.

HC-kort kan ikke brukes:

 • I strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering.
 • På plasser reservert for andre brukergrupper.
 • På private parkeringsplasser eller i private parkeringshus.

Et personlig HC-kort følger person, ikke bil. Det kan ikke benyttes av andre en deg. Om du har behov for å bli transportert av andre så må du som eier kortet være med i bilen. Parkeringstillatelsen gjelder deg som person, ikke bilen.

Misbruk vil medføre inndragning av kortet, og anmeldelse til politiet vil bli vurdert.

Om privatrettslige parkeringsplasser:

Betalingfritaket gjelder ikke generelt på privatrettslig regulerte parkeringsplasser, det vil si parkeringsplasser som eies av private. Det er derfor viktig å være oppmerksom på skilt og eventuelle betalingsvilkår og bestemmelser som står oppslått på plassen og følger disse. Vi gjør oppmerksom på at også kommuner kan ha privatrettslig skiltede parkeringsplasser.