MC-parkering

Motorsykler og mopeder regnes som motorvogn og må forholde seg til parkeringsbestemmelser og parkeringsavgifter på lik linje med bilister, dersom det ikke er skiltet spesifikt for gratis MC-parkering.

Gratis parkeringsplasser

Du kan parkere gratis MC følgende steder i Drammen (se etter skiltede plasser):

Bragernes

 • Nederst på Bragernes torg
 • Rådhusgata v/Erik Børresens Allé
 • Sundgata v/Nedre Storgate
 • Thams gate p-hus
 • Andreas Thunes gate (ved Drammen sykehus)

Strømsø

 • Torgeir Vraas plass v/Globusgården
 • Ryddinggangen
 • Drammenshallen
 • Blichs gate p-hus

Se også eget kart over MC parkeringsplasser (pdf).

Regler for MC-parkering

Nye regler i Skiltforskriften med virkning fra 15. juni 2011 innebærer at det kun er to-hjuls motorsykkel med og uten sidevogn og to-hjuls moped som kan parkere på plasser reservert for MC. Tre-hjuls og fire-hjuls motorsykler og mopeder kan ikke lenger benytte plassene og må parkere på ordinær avgiftsplass og kjøpe billett. Dette innebærer også el-biler registrert som motorsykkel.

MC og mopedførere kan som alternativ til å feste billett på kjøretøyet (for eksempel legge den i gjennomsiktig pose og knyte på styret)  benytte app for betaling via mobiltelefonen på alle kommunale avgiftsplasser. Da slipper man å tenke på hvor man skal legge billetten. All betaling registreres og kontrolleres elektronisk. Se informasjon på automatene og her på nettsiden.

For yngre førere som nylig har tatt "mopedlappen" vil vi presisere at scootere og mopeder også regnes som motorvogn, på lik linje med biler og større motorsykler og er ikke unntatt regelverket for parkering (med motorvogn defineres alle motoriserte innretninger som er bestemt til å kjøre på vei). Husk at følgende gjelder:

 • Mopeder og motorsykler har betalingsplikt på alle avgiftsbelagte plasser på lik linje med alle motorkjøretøy.
 • Det er føreren av MC som er ansvarlig for å legge billetten synlig for kontroll. Vi anbefaler at det tas bilde av billetten festet på kjøretøyet før du forlater det.
 • Det er mulig å benytte app på mobiltelefon for betaling av parkeringsavgift på MC/moped.
 • Ved avgiftsparkering med moped og motorsykkel, skal kjøretøyet parkeres innenfor det oppmerkede feltet. Flere kjøretøy kan stå i samme parkeringslomme med én billett. Pass på at den som forlater plassen sist, har billetten. Dersom det ikke er oppmerkede felt, må hvert kjøretøy overholde sin betalingsplikt.
 • Om det er innført maksimal parkeringstid der du parkerer gjelder dette også mopeder og motorsykler. Dette gjelder selv om det ikke er avgift på stedet du har parkert.
 • Mopeder og motorsykler kan ikke parkere mellom to biler som står parkert på langs eller mellom to oppmerkede felter da dette vil skape problemer for bilfører som skal ut av sitt felt.
 • Det er ikke tillatt å parkere på grøntareal.
 • Det er ikke tillatt for mopeder og motorsykler å parkere på fortau eller gågate, dette for å ivareta den gående trafikant.
 • Mopeder og motorsykler kan parkere i områder regulert som boligsone i Drammen uten å ha P-tillatelse for boligsoneparkering. Andre reguleringer i boligsonen, som avgift eller parkering forbudt, må etterfølges. På gater regulert med beboerparkering kombinert med avgift så må det betales for MC og moped.
 • Om du har parkert mopeden eller motorsykkelen din slik at den er til hinder/fare for andre trafikanter så har trafikkbetjenten lov til å flytte den.