Priser for parkering

Hvis parkeringsskiltet har et underskilt som viser klokkeslett, gjelder skiltet kun i det eller de tidsrom som er angitt:

 •     Sorte tall: mandag - fredag
 •     Sorte tall i parentes: lørdag
 •     Røde tall: søndag, helligdag og offentlig høytidsdag

På de kommunale parkeringsplassene på gateplan i Drammen er det ikke avgift på helligdager og offentlige høytidsdager. Julaften og Nyttårsaften er det avgift frem til kl 16.00.

Ordinær parkeringstakst for el- og hydrogenbiler fra 1. juli 2023

 • Den nye parkeringsstrategien for Drammen vedtatt i kommunestyret 14. juni 2023 innebærer blant annet at dagens ordning med halv pris for elbiler og hydrogenbiler bortfaller på kommunens gateparkeringsplasser, Tinghustomta og kommunens parkeringsplass ved Drammen vgs. Tidligere har disse betalt 50% av ordinær avgift. Alle kjøretøy skal fra og med lørdag 1. juli 2023 betale samme parkeringsavgift.

Priser og vilkår fra 01. januar 2024:

 • Takstøkningen ble vedtatt i kommunestyremøtet 12. desember 2023 (sak 38/23).
 • Ordinær takst for el- og hydrogenbiler ble vedtatt av kommunestyret 14. juni 2023 med virkning fra 1. juli 2023 (sak 78/23).

Indre del av Bragernes og Strømsø sentrum

Parkering maks tre timer. Gjelder også ladeplasser påTinghustomta, mens ordinære avgiftsplasser der er maks 5 timer.

Sats per 1. januar 2024:

Kr 49 per time.

Avgiftstider:

 • Mandag–fredag: kl. 08.00-20.00
 • Lørdag: Kl. 09.00-18.00
 • Søndag er avgiftsfri

Ytre del av Bragernes og Strømsø

Parkering maks tre og fem timer.

Sats per 1. januar 2024:

Kr 32 per time.

Avgiftstider:

 • Mandag–fredag: kl. 08.00-20.00
 • Lørdag: kl. 09.00-18.00
 • Søndag er avgiftsfri

Marienlyst/Drammensbadet og Waagardsløkka

Parkering maks fem timer.

Sats per 1. januar 2024:

Alle timer kr 32 per time.

Avgiftstider:

 • Mandag–fredag: kl. 08.00-20.00
 • Lørdag: kl. 09.00-18.00
 • Søndag er avgiftsfri

 

 

Etter beslutning fattet av bystyret høsten 2018, er det fortsatt gratis parkering i de kommunale parkeringshusene (Thams gate-, Grev Wedel- og Blichs gate P-hus) i følgende tidsrom:

 • mandag - fredag kl. 16.00 - 24.00
 • lørdager - fra kl. 12.00
 • søndag - hele døgnet

Se nettsiden til Dpark for priser og vilkår utover ovennevnte tidsrom, samt mulighet for å leie parkeringsplass i parkeringshusene.

Boligsone - og beboerparkering er en ordning for beboere i skiltede soner i Drammen sentrum i tidsrommet angitt på skilt ved alle innkjøringer til boligsonene eller i gaten der det er beboerparkering.

Kart over sonene, hvor også besøkskortautomat i boligsonene er tegnet inn.

Boligsone:

 • Utenom tidsrom hvor det stilles krav om parkeringskort, er det åpent for alle å stå i sonene. Det er ingen avgift å betale i dette tidsrommet.
 • Det er anledning for MC og kjøretøy med gyldig parkeringstillatelse for forflytningshemmede å parkere i boligsonene uten parkeringstillatelse, selv i tidsrommet der det stilles krav om parkeringskort.
 • Det er mulighet for beboere i boligsonene å kjøpe gjesteparkeringstillatelser enten via automat til dette formålet i sonen (med unntak av B02), eller å bestille skrapekort via selvbetjeningsløsning i vår kundeportal.
 • Priser og mer informasjon om boligsoneparkering

Beboerparkering:

 • Gater regulert med beboerparkering er sentrumsnære gater med ordinære avgiftsplasser som er åpen for bruk av alle.
 • Vilkår om betaling og makstid angitt på tid må overholdes dersom man ikke er beboer med parkeringstillatelse, også for MC.
 • Det finnes ikke egne besøkstillatelser å kjøpe for gjester til beboere her.
 • Kjøretøy med gyldig parkeringstillatelse for forflytningshemmede parkerer i henhold til vanlig regelverk for parkering på kommunale kantsteinsplasser
 • Priser og mer informasjon om beboerparkering

Har du behov for å plassere container, stillas eller lignende på kommunal avgiftsbelagt parkeringsplass må du ta kontakt med kommunens avdeling Samferdsel, vei- og og parkforvaltning som leier ut gategrunn til dette.

Har du behov for å benytte kommunal avgiftsbelagt parkeringsplass i forbindelse med flytting, oppussing eller lignende til en motorvogn, så kan du søke Virksomhet Parkering om særskilt tillatelse til å stå utover skiltet makstid. Du må fortsatt betale for parkeringen, men vil da kunne stå parkert i hele avgiftsperioden (kl. 08.00-20.00 hverdager, kl.09.00-18.00 lørdager). Vi garanterer ikke plass, og du må selv eventuelt sperre av plassen det gjelder.

Send oss en henvendelse på kommunepost@drammen.kommune.no eller ring oss på tlf. 32 04 68 00.

Informasjon om betalingsmåter finner du på egen side.