Priser for parkering

Hvis parkeringsskiltet har et underskilt som viser klokkeslett, gjelder skiltet kun i det eller de tidsrom som er angitt:

 •     Sorte tall: mandag - fredag
 •     Sorte tall i parentes: lørdag
 •     Røde tall: søndag, helligdag og offentlig høytidsdag

På de kommunale parkeringsplassene på gateplan i Drammen er det ikke avgift på helligdager og offentlige høytidsdager. Julaften og Nyttårsaften er det avgift frem til kl 16.00.

Priser og vilkår fra 01. januar 2024:

 • Takstøkningen ble vedtatt i kommunestyremøtet 12. desember 2023 (sak 38/23).
 • Ordinær takst for el- og hydrogenbiler ble vedtatt av kommunestyret 14. juni 2023 med virkning fra 1. juli 2023 (sak 78/23).

Indre del av Bragernes og Strømsø sentrum

Parkering maks tre timer. Gjelder også ladeplasser påTinghustomta, mens ordinære avgiftsplasser der er maks 5 timer.

Sats per 1. januar 2024:

Kr 49 per time.

Avgiftstider:

 • Mandag–fredag: kl. 08.00-20.00
 • Lørdag: Kl. 09.00-18.00
 • Søndag er avgiftsfri

Ytre del av Bragernes og Strømsø

Parkering maks tre og fem timer.

Sats per 1. januar 2024:

Kr 32 per time.

Avgiftstider:

 • Mandag–fredag: kl. 08.00-20.00
 • Lørdag: kl. 09.00-18.00
 • Søndag er avgiftsfri

Marienlyst/Drammensbadet og Waagardsløkka

Parkering maks fem timer.

Sats per 1. januar 2024:

Alle timer kr 32 per time.

Avgiftstider:

 • Mandag–fredag: kl. 08.00-20.00
 • Lørdag: kl. 09.00-18.00
 • Søndag er avgiftsfri

 

 

Etter beslutning fattet av bystyret høsten 2018, er det fortsatt gratis parkering i de kommunale parkeringshusene (Thams gate-, Grev Wedel- og Blichs gate P-hus) i følgende tidsrom:

 • mandag - fredag kl. 16.00 - 24.00
 • lørdager - fra kl. 12.00
 • søndag - hele døgnet

Se nettsiden til Dpark for priser og vilkår utover ovennevnte tidsrom, samt mulighet for å leie parkeringsplass i parkeringshusene.

Boligsone - og beboerparkering er en ordning for beboere i skiltede soner i Drammen sentrum i tidsrommet angitt på skilt ved alle innkjøringer til boligsonene eller i gaten der det er beboerparkering.

Kart over sonene, hvor også besøkskortautomat i boligsonene er tegnet inn.

Boligsone:

 • Utenom tidsrom hvor det stilles krav om parkeringskort, er det åpent for alle å stå i sonene. Det er ingen avgift å betale i dette tidsrommet.
 • Det er anledning for MC og kjøretøy med gyldig parkeringstillatelse for forflytningshemmede å parkere i boligsonene uten parkeringstillatelse, selv i tidsrommet der det stilles krav om parkeringskort.
 • Det er mulighet for beboere i boligsonene å kjøpe gjesteparkeringstillatelser enten via automat til dette formålet i sonen (med unntak av B02), eller å bestille skrapekort via selvbetjeningsløsning i vår kundeportal.
 • Priser og mer informasjon om boligsoneparkering

Beboerparkering:

 • Gater regulert med beboerparkering er sentrumsnære gater med ordinære avgiftsplasser som er åpen for bruk av alle.
 • Vilkår om betaling og makstid angitt på tid må overholdes dersom man ikke er beboer med parkeringstillatelse, også for MC.
 • Det finnes ikke egne besøkstillatelser å kjøpe for gjester til beboere her.
 • Kjøretøy med gyldig parkeringstillatelse for forflytningshemmede parkerer i henhold til vanlig regelverk for parkering på kommunale kantsteinsplasser
 • Priser og mer informasjon om beboerparkering

Har du behov for å plassere container, stillas eller lignende på kommunal avgiftsbelagt parkeringsplass må du ta kontakt med kommunens avdeling Samferdsel, vei- og og parkforvaltning som leier ut gategrunn til dette.

Har du behov for å benytte kommunal avgiftsbelagt parkeringsplass i forbindelse med flytting, oppussing eller lignende til en motorvogn, så kan du søke Virksomhet Parkering om særskilt tillatelse til å stå utover skiltet makstid. Du må fortsatt betale for parkeringen, men vil da kunne stå parkert i hele avgiftsperioden (kl. 08.00-20.00 hverdager, kl.09.00-18.00 lørdager). Vi garanterer ikke plass, og du må selv eventuelt sperre av plassen det gjelder.

Send oss en henvendelse på kommunepost@drammen.kommune.no eller ring oss på tlf. 32 04 68 00.

Informasjon om betalingsmåter finner du på egen side.