Midlertidig parkeringsregulering

Følg med på skilter!

I forbindelse med veiarbeid, feiing, snørydding, fremkommelighet ol. kan det settes opp midlertidig parkeringsregulerende skilt. Skiltene gjelder fra den tid de er satt opp. Kjøretøy som allerede står på stedet ved skilting, må rette seg etter den nye skiltingen etter senest 24 timer. Se derfor etter nye skilt når du parkerer på offentlig vei og plass minst en gang i døgnet.

Hvis bilen din ikke er flyttet, kan du bli ilagt parkeringsgebyr og bli tauet bort.

Områdene

Disse områdene vil bli skiltet med parkeringsregulerende skilt ifbm for veiarbeider (skiltplan finnes under hvert sted som viser detaljert hvor det skiltes):

Uke 6

Dronninggata skiltes med p-forbud for snørydding. Se skiltplan

Amt Bangsgt, Welhavensgt og Capjonsgt skiltes med p-forbud for snørydding. Se skiltplan

Furubakken skiltes med p-forbud for snørydding. Se skiltplan.

Solløsgata skiltes med p-forbud for snørydding. Se skiltplan.