Veimelding og trafikkmelding

Her vil du finne opplysninger om stengte veier, eller andre omfattende trafikkreguleringer under veiarbeider, arrangementer med mer for kommunale veier. For andre veier enn de kommunale vises det til Statens vegvesens nettsider.

Statens vegvesens nettsider.  Kart Statens vegvesen.

Veimelding for kommunale veier (oppdatert  28. november 2023):

 

  • Arbeidergata - Mjøndalen

Gjelder fra:  02.12.23 kl 1230 til  02.12.23 kl 1730

Arbeidets art: Arrangement - julegrantenning Mjøndalen torg

Informasjon: Veien stengt mellom Parkveien og Meierigata. Se skiltplan

 

  • Storgaten - Svelvik

Gjelder fra: 02.12.23 kl 1000 til 02.12.23 kl 1900

Arbeidets art: Arrangement - julegrantenning/marked

Informasjon: Veien stengt mellom Søndre Brennagate og Myrhes gate . Se skiltplan.

 

Gjelder fra: 25.09.23 kl 0700 til 07.06.24 kl 1900

Arbeidets art: Pumpestasjon

Informasjon: Veien er stengt. Se skiltplan.

 

Gjelder fra: 05.06.23 kl 0700 til 30.11.23 kl 1800

Arbeidets art: Vann og avløp

Informasjon: Veien er stengt ved nr 49. Skiltet omkjøring for eiendommer med høyere nummer om Niels Baches gate. Se skiltplan.

 

Gjelder fra: 08.01.22 kl 0700 til langt ut i 2025

Arbeidets art: Arbeider med midlertidig gangbru over elva ifbm bygging av ny Bybru. Turveien vil også være stengt ifbm Bane NOR sine arbeider med Drammen stasjon.

Informasjon: Veien stengt, se skiltplan.

 

Gjelder fra: 26.06.22 kl 1900 til siste kvartal 2025

Arbeidets art: Ny Bybru, riggplass på land.

Informasjon: Veien er stengt for gjennomkjøring ved Bybrua. 

Kart med nytt kjøremønster.

Det vil bli avsperret et større anleggsområde på Bragernes. Dette innebærer at Øvre og Nedre Strandgata blir stengt for vanlig trafikk ved Bragernes Torg, og det blir endret kjøremønster for buss, taxi, mc og varetransport.

Øvre Strandgate – vil kjøremønsteret bli endret. Buss, taxi, mc og varetransport kan kjøre inn på torget via krysset St. Olavsgt. Kjøremønsteret for bussene blir som det er, mens taxi kjører inn parallelt med bussene og må kjøre ut fra torget via Øvre Storgate og ut mot St. Olavsgate. Det samme gjelder varetransport.

Nedre Strandgate vil bli stengt rett ved restauranten Skutebrygga. Det vil fortsatt bli mulig å parkere i p-huset til Magasinet. 

Utrykningskjøretøy: Det er tilgang til Bragernes torg fra Øvre Strandgt som før, men ikke fra Nedre Strandgt. Det er heller ikke mulig å kjørre gjennom anleggsområdet for å komme forbi området som er avstengt. Det er etablert en egen ordning for adkomst inn i riggområdet fra Nedre Strandgt for brannvesenet vedr en eiendom dersom det oppstår behov for bruk av høyderedskap.

Buss/Taxi: All innkjøring må skje fra St Olavsgt inn Øvre Strandgt, alt er envegskjørt. Taxiholdeplassen blir snudd slik at kjøreretning blir det samme som bussene har på sin side. Taxi MÅ ikke stille seg opp slik at adkomst for busser blir hindret. Er det fullt på holdeplass må man kjøre bort slik at man ikke hindrer øvrig kollektivtrafikk.

Skiltplan for trafikkavvikling.

For informasjon om prosjktet, se nettside. 

For alle arbeider på kommunale veier finner du i dette kartet også opplysninger om:

  • Hvor det graves/arbeides
  • Hvorfor det graves/arbeides
  • Hvem som graver/arbeider
  • Forventet start for arbeidene
  • Forventet slutt for arbeidene

Ved å klikke på saksnummer i feltet "Søknad" får man også opp alle dokumenter i saken når man har åpnet den saken man vil ha mer informasjon om.