Veimelding og trafikkmelding

Her vil du finne opplysninger om stengte veier, eller andre omfattende trafikkreguleringer under veiarbeider, arrangementer med mer for kommunale veier. For andre veier enn de kommunale vises det til Statens vegvesens nettsider.

Statens vegvesens nettsider.

Veimelding for kommunale veier (oppdatert  6. mai 2022):

Gjelder fra: 02.05.22 kl 0600 til 18.05.22 kl 0600

Arbeidets art: Ny Bybru

Informasjon: Veien stengt for ALLE kjøretøy, kun åpen for gående og syklende.

For informasjon om prosjktet og omlegging av bussruter, se nettside. 

Se skiltplan.

  • Bybrua

Gjelder fra: 18.05.22 kl 0600 til høsten 2025

Arbeidets art: Ny Bybru

Informasjon: Veien stengt for ALL ferdsel. 

For informasjon om prosjktet og omlegging av bussruter, se nettside. 

Gjelder fra: 24.01.22 kl 0700 til 19.06.22 kl 1800

Arbeidets art: Rehabilitering av vei og vann/avløp. 

Informasjon: Tomtegata stengt mellom Sagveien og Hofgaardsgt (åpent til Kiwi og CC), Holmensgt stengt. Omkjøring for buss.  se skiltplan. 

Gjelder fra: 09.05.22 kl 0700 til 01.11.22 kl 2400

Arbeidets art: Riggplass for bygging

Informasjon: Veien stengt.

Se skiltplan: Brandtenborggt stengt

Gjelder fra: 21.02.22 kl 0600 til 28.10.22 kl 1600

Arbeidets art: Vann og avløpsledninger, støttemur og rehabilitering av vei.

Informasjon: Veien vil bli stengt i faser. Fase 1 varer fra start og en ca 1,5 mnd, fase 1.1 til ut i august. Info vil bli oppdatert ved endringer. 

Se skiltplan:

Gjelder fra: 08.01.22 kl 0700 til langt ut i 2025

Arbeidets art: Arbeider med midlertidig gangbru over elva ifbm bygging av ny Bybru. Turveien vil også være stengt ifbm Bane NOR sine arbeider med Drammen stasjon.

Informasjon: Veien stengt, se skiltplan.

Gjelder fra: 08.03.21 kl 0700 til 31.12.22 kl 1800

Arbeidets art: Vann og avløp og fortau i Svelvikveien

Informasjon: Kommunale sideveier til Svelvikveien stenges for å hindre unødvendig gjennomkjøring via disse, se skiltplan.

 

For alle arbeider på kommunale veier finner du i dette kartet også opplysninger om:

  • Hvor det graves/arbeides
  • Hvorfor det graves/arbeides
  • Hvem som graver/arbeider
  • Forventet start for arbeidene
  • Forventet slutt for arbeidene

Ved å klikke på saksnummer i feltet "Søknad" får man også opp alle dokumenter i saken når man har åpnet den saken man vil ha mer informasjon om.