Her vil du finne opplysninger om stengte veier, eller andre omfattende trafikkreguleringer under veiarbeider, arrangementer med mer for kommunale veier. For andre veier enn de kommunale vises det til Statens vegvesens nettsider.

Statens vegvesens nettsider.

Veimelding for kommunale veier (oppdatert 1. juli 2021):

Gjelder fra: 21.06.21 kl 0700 til 12.07.22 kl 1900

Arbeidets art: Reparasjon av bru etter påkjørsel. 

Informasjon: Brua er stengt for all trafikk. NB! Gangbanen ved siden av brua er ikke stengt, så den kan gående og syklende fortsatt bruke.

Omkjøring om Nedre Eiker bru (nybrua). se skiltplan.

Gjelder fra: 08.03.21 kl 0700 til 31.12.22 kl 1800

Arbeidets art: Vann og avløp og fortau i Svelvikveien

Informasjon: Kommunale sideveier til Svelvikveien stenges for å hindre unødvendig gjennomkjøring via disse, se skiltplan.

 

Gjelder fra: 04.01.21 kl 0700 til 31.12.21 kl 1600

Arbeidets art: Arbeider med vann og avløpsledninger og løsmassetunnel Bane NOR

Informasjon: Veien stengt, se skiltplan.

 

Gjelder fra: 25.01.21 kl 0700 til 11.07.21 kl 1600

Arbeidets art: Arbeider med vann og avløpsledninger og flomsikring

Informasjon: Veien stengt, Omkjøring via Arbeidergata, Drammensvn, evt E134 (inn ved Shell)

Gjelder fra: 12.07.21 kl 0700 til 29.10.21 kl 1600

Arbeidets art: Arbeider med vann og avløpsledninger

Informasjon: Veien stengt, se skiltplan.

 
 
 

For alle arbeider på kommunale veier finner du i dette kartet også opplysninger om:

  • Hvor det graves/arbeides
  • Hvorfor det graves/arbeides
  • Hvem som graver/arbeider
  • Forventet start for arbeidene
  • Forventet slutt for arbeidene

Ved å klikke på saksnummer i feltet "Søknad" får man også opp alle dokumenter i saken når man har åpnet den saken man vil ha mer informasjon om.