1,7 millioner til aktiviteter for barn og unge

Feriecamp, åpen hall og e-sport er noe av det pengene har gått til. Mange idrettslag har fått tilskudd gjennom Aktive lokalsamfunn.

Gutt sparker ball på kunstgresset på Mjøndalen skole.
BILDE: Drammen kommune deler i samarbeid med Drammen idrettsråd ut penger til Aktive lokalsamfunn.

Ni idrettsklubber i Drammen kommune har fått til sammen 1 742 614 kroner gjennom Aktive lokalsamfunn i september. Ordningen er et samarbeid mellom Drammen kommune og Drammen idrettsråd. Pengene som deles ut er et spleiselag mellom det offentlige og frivillige. Det er vedtatt at Drammen kommune setter av 2,5 millioner kroner årlig til Aktive lokalsamfunn.

Senest i mai ble det delt ut over 1,7 millioner kroner via ordningen til klubber som er med i Aktive lokalsamfunn.

Til barn og unge

Tildelingen av penger i september går blant annet til flere konkrete aktiviteter som klubbene arrangerer i samarbeid med lokalmiljøet. Deriblant feriecamp, e-sport og åpen hall. Mjøndalen IF skal for eksempel satse på en ny møteplass for ungdom i samarbeid med Veiavangen ungdomsskole og utvide tilbudet de har med feriecamp. 

Aktive lokalsamfunn handler om at idrettslagene tar et utvidet samfunnsansvar, og målet er å styrke tilhørighet, fellesskap og aktivitetsnivå blant innbyggere.

Kommunalsjef for barnehage og skole i Drammen kommune, Thomas Larsen Sola, forteller at skolene i kommunen har et utvidet samfunnsansvar.

– Det betyr at skoler i Drammen kommune skal bidra til et godt oppvekstmiljø i sine lokalsamfunn. Samarbeid med frivilligheten er helt avgjørende for å lykkes, og Aktive lokalsamfunn er en viktig brikke i det arbeidet, sier Larsen Sola og fortsetter:

– Jeg blir glad og stolt av å se hva våre skoler får til og hvordan de bidrar til å utvikle nærmiljøene. 

Kommunalsjef for skole og barnehage sitter rundt et møtebord og snakker med en annen kommuneansatt til venstre for seg.
BILDE: Kommunalsjef for barnehage og skole i Drammen kommune, Thomas Larsen Sola, forteller at det gjøres en god jobb i skolene med Aktive lokalsamfunn.

Viktig samarbeid

Janne Hafskjold, konsulent for samfunnsutvikling idrett i Drammen idrettsråd, forteller at pengene går til ulike tiltak for å styrke tilbud til barn og unge i de ulike kommunedelene.

– Selv om tildelingen går til idrettslaget, er det samarbeidet med skole, barnehager og øvrig frivillighet i Drammen kommune som gjør at man sammen bygger sitt unike lokalmiljø.

Kvinnelig konsulent i Drammen idrettsråd lener seg inntil en murvegg inne på Rådhuset.
BILDE: Janne Hafskjold i Drammen idrettsråd forteller at samarbeidet mellom idretten og skole/barnehage er viktig.

Flere vil være med

Opprinnelsen til det som i dag er Aktive lokalsamfunn springer ut fra et vedtak i 2014 om 60 minutters fysisk aktivitet i skolen for barn og unge.

– Fra det første prosjektet ble testet på Konnerud og til der vi er i dag i den nye storkommunen er det et stort sprang. Det viser hva samarbeid mellom det offentlige og frivillige kan gi, hvis alle jobber mot samme mål.

I den siste tildelingen har blant annet tre samarbeidsklubber i Svelvik fått penger for å etablere sin modell av Aktive lokalsamfunn. Dermed blir klubbene de niende i rekka over antall Aktive lokalsamfunn som er etablert i Drammen kommune. Alle skoler i Drammen kommune er i 2022 involvert i ordningen i større eller mindre grad.

– Initiativet må komme fra grasrota og idrettslaget selv. Det er der inspirasjonen og motivasjonen må ligge, sier Hafskjold i Drammen idrettsråd.

Lag Sum Prosjekt
Mjøndalen Idrettsforening 50 000,- Feriecamper
Mjøndalen Idrettsforening 100 000,- Ungdom i Aktive lokalsamfunn
Ski og ballklubben Skiold 70 000,- Åpen hall/aktivt anlegg
Idrettsforeningen Birkebeineren 500 000,- Oppstart av Aktive lokalsamfunn
Drammen Padelklubb 49 000,- Mangfold/inkludering
Strømsgodset Idrettsforening 100 000,-  Ungdom i Aktive lokalsamfunn
Konnerud Idrettslag 18 000,- Superheltene para
Konnerud Idrettslag 28 500,- Ungdom i Aktive lokalsamfunn
Konnerud Idrettslag 60 000,- Åpen hall/aktivt anlegg
Åssiden Idrettsforening 50 000,- Sammen om Aktive lokalsamfunn
Åssiden Idrettsforening 20 000,- Mangfold/inkludering
Åssiden Idrettsforening 24 500,- Mangfold/inkludering
Åssiden Idrettsforening 40 000,- Åpen hall 8-10 trinn
Åssiden Idrettsforening 40 000,- Åpen hall 5-7 trinn
Drammens Ballklubb 92 614,- Gaming som inkludering/rekruttering
Strømm IL 500 000,- Oppstart av Aktive lokalsamfunn