1,7 millioner til idretten

Åtte idrettslag får til sammen 1 735 000 kroner gjennom Aktive lokalsamfunn. Lagene får midlene for å kunne gi et utvidet tilbud for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne.

Aktive lokalsamfunn er et samarbeid mellom Drammen kommune og Drammen idrettsråd.

Fordelingen av midlene ble vedtatt av Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet onsdag 11. mai. I alt går 2 500 000 kroner til Aktive lokalsamfunn i 2022. Pengene som ikke ble fordelt direkte til et av lagene går til Aktive lokalsamfunn. Summen på 765 000 kroner og restmidler fra i fjor på 258 900 kroner skal brukes til videreutvikling av Aktive lokalsamfunn.

Aktive lokalsamfunn er idrettens betegnelse på nærmiljø der idrettslagene tar et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne.

Drammen idrettsråd koordinerer arbeidet med Aktive lokalsamfunn. Hovedutvalg for oppvekst og utdanning og Hovedutvalg for kultur, Idrett og frivillighet vedtar fordeling av midlene.

Midlene skal støtte nye initiativ og satsninger, og bidra til å sikre finansiering av aktivitet frem til det etableres økonomisk bærekraft lokalt.

Dette er den vedtatte fordelingen av de 1 735 000 kronene for 2022:

Lag Sum Prosjekt
Åssiden Idrettsforening 145 000,- 25% stilling
Strømsgodset Idrettsforening 195 000,- 35% stilling
Strømsgodset Toppfotball 300 000,- Blåtimen
Drammen Idrettsråd 150 000,- I samme båt
Drammen Ballkubb 150 000,- Videreutvikling av e-sport som læringsarena
Drammen Ballklubb 30 000,-  «Sterkere sammen»
Konnerud Idrettslag 100 000,- Balansebarna
Mjøndalen Idrettsforening 500 000,- Utvikling av Aktive lokalsamfunn
Glassverket Idrettsforening 165 000,- 30% stilling