Ansatt som ny direktør for samfunn

Bertil Horvli er ansatt som ny direktør for samfunn i Drammen kommune. Han har vært konstituert i stillingen siden august 2022.

Sist endret:

Bertil Horvli
Bertil Horvli er ansatt som ny direktør for samfunn i Drammen kommune.

– Vi hadde mange gode kandidater som er vurdert til direktørstillingen. Dette er en viktig stilling for å ivareta og utvikle Drammen kommunes rolle som samfunnsutvikler. Jeg er trygg på at vi har gjort en god ansettelse når vi nå har ansatt Bertil Horvli som ny direktør for samfunn, sier kommunedirektør Trude Andresen.

Vil utvikle drammenssamfunnet videre

Horvli har jobbet i Drammen kommune siden 2007. Han var først utbyggingssjef, og de siste åtte årene fram til kommunesammenslåingen i 2020 var han byutviklingsdirektør i tidligere Drammen kommune. Etter sammenslåingen ble han kommunalsjef for infrastruktur og samferdsel fram til han ble konstituert i direktørstillingen for halvannet år siden.

– Jeg er glad for å få muligheten til å bidra til utviklingen av drammenssamfunnet også fremover. Drammen er en kommune med mange muligheter, og det er både store og gode planer for å utvikle kommunen. Jeg har alltid vært opptatt av at vi skal utvikle både byen og kommunen som helhet, og det skal vi gjøre fremover også. Vi står foran noen veldig spennende år som forhåpentligvis vil gi hele kommunen et ytterligere løft, sier nyansatt direktør for samfunn Bertil Horvli.

I 2025 skal byggingen av ny bybru være ferdig. Oppgraderingen av jernbanestasjonen og byggingen av nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen skal være fullført. Og det nye sykehuset på Brakerøya står klart til åpning.

Forventer store forandringer

– Jeg tror alle gleder seg til at vi kan åpne den nye bybrua og binde Strømsø og Bragernes ordentlig sammen igjen. Oppgraderingen av jernbanestasjonen kommer de mange togpendlerne til gode, og flyttingen av sykehuset gir oss noen veldig spennende utviklingsmuligheter der dagens sykehus ligger. I tillegg er det interessante planer flere steder rundt omkring i kommunen, og sentrale områder i Drammen kommer til å se helt annerledes ut om noen år. Forhåpentligvis bidrar dette til å skape enda mer liv og gjøre det attraktivt å bo her, sier Horvli.

En annen viktig oppgave som ligger til direktør for samfunn, er å legge til rette for et mangfoldig næringsliv og en kommune med et innholdsrikt kulturliv og aktiviteter for alle innbyggerne. 

– Alt vi gjør innenfor fysisk by- og stedsutvikling, skal bidra til at det er godt å bo her og at det er et attraktivt kultur- og fritidstilbud, slik at kommunens innbyggere trives her. I tillegg skal Drammen være et attraktivt sted å etablere næringsvirksomhet og å komme til for alle dem som bor utenfor kommunen, men har arbeidsplassen sin her, sier den nyansatte direktøren.

– En samfunnsbygger

Kommunedirektør Trude Andresen beskriver Bertil Horvli som en samfunnsbygger og en som kjenner drammenssamfunnet godt. 

– Han er opptatt av å utvikle hele kommunen til å et godt sted å leve for alle innbyggerne våre, og med så mange store prosjekter som skal realiseres i Drammen kommune fremover, er det viktig for oss å ha en direktør som både er utviklingsorientert og har kunnskap om både prosesser og sentrale aktører i byggingen av drammenssamfunnet. Jeg har hatt et tett samarbeid med Horvli det halvåret jeg har vært kommunedirektør i Drammen, og jeg ser fram til fortsettelsen, sier Trude Andresen.