El-bysykler fra Steinberg til Åskollen

Elektriske bysykler er tilgjengelige på strekningen Steinberg til Åskollen, samt opp i åssidene. Tilbudet ble lansert i mai. Nå utvides parkeringstilbudet.

Grønn by elsykkel
BILDE: Elektriske bysykler kan parkeres på oppmerkede parkeringssoner eller et egnet sted der de ikke er til sjenanse for andre.

Hovedutvalg for tekniske tjenester vedtok i mars å åpne for at private aktører kan tilby elektriske bysykler i Drammen som en forsøksordning i 2022-sesongen.

Mens den gamle bysykkelordningen med vanlige tråsykler hadde 150 sykler tilgjengelig, inkluderer den nye ordningen mellom 200 og 400 elektriske sykler.

Elsyklene finnes i flere deler av kommunen enn tilfellet var for tråsyklene. Det gjør det lettere å finne en sykkel nær der du befinner deg.

– Nå kan du sette fra deg og finne bysykkelen på flere steder enn tidligere, sier Elisabeth Bjørnstad von Enzberg-Viker, samferdselsplanlegger ved Samferdsel, vei og parkforvaltning i Drammen kommune.

Da ordningen ble lasert i mai i år, måtte syklene parkeres innenfor spesielle soner for å avslutte lånet. Nå endres reglene slik at du ikke behøver å parkere innenfor sonene du finner i appen. De nye reglene tillater at du parkere syklene der du ønsker, så lenge de ikke er til hinder for gående eller andre trafikanter.

Slik bruker du tilbudet

Det er Bolt som  tilbyr både elektriske bysykler og elektriske sparkesykler i Drammen. For å benytte deg av tilbudet må du laste ned Bolts app.

Last ned Bolt-appen i App Store (Iphone) eller Google Play (Android).

Elbysyklene kan brukes i det samme tidsrommet som sparkesyklene, det vil si kl. 05.00 – 24.00.

Bolt bytter ut batterier med lite strøm, med nyladede batterier.

Slik parkerer du elbysykkelen

Elbysykkelordningen er ikke stativbasert. Elbysykkelen kan parkeres der du vil, bare syklene ikke er til hinder for gående eller biltrafikk, men gjerne innenfor de definerte sonene. 

Du finner syklene ved hjelp av GPS-styring som er innebygd i hver sykkel.

Dame ved siden av en grønn elektrisk bysykkel
BILDE: Samferdselsplanleggeren Elisabeth Bjørnstad von Enzberg-Viker med en av de elektriske bysyklene.

– Kommunen håper dette blir et bra tilbud for byens innbyggere, eller de som er på besøk i området. Spesielt føles det godt å ha et slikt tilbud nå som bybrua er stengt for all trafikk. Med en elbysykkel kan folk raskere krysse elva, fortsetter Enzberg-Viker. 

Ordningen evalueres høsten 2022

I oktober 2021 ble det politisk vedtatt at den tidligere bysykkelordningen skulle avvikles etter 2021-sesongen og at det skulle tilbys elektriske bysykler i Drammen fra våren 2022. Avgjørelse om en eventuell avtale med Buskerudbyen om en slik ordning er blitt utsatt til slutten av 2022.

– Ved åpning for testing av parkering utenom definerte parkeringssoner ønsker vi å se om vi kan få et tilbud mer tilpasset det brukerne vil ha. Erfaringene vil være med når vi skal i evaluere tilbud etter testperioden, avslutter samferdselsplanleggeren.

Elbysykkeltilbud gjennom privat aktør blir nå testet i Drammen samtidig som Buskerudbyens bysykkelordning testes i Lier og Kongsberg.

Ordningene for elektriske bysykler evalueres høsten 2022 i samarbeid med Buskerudbyen for å vurdere hvilken modell man skal gå videre med i 2023. En slik parallell forsøksordning vil være med på å gi et enda bedre beslutningsgrunnlag for hvilken modell som vil være riktig løsning for Drammen kommune videre.