Felles kunnskap for å forhindre selvmord

I hele november gjennomføres kampanjen Ingen å miste. Et av målene er å snakke om selvmordstanker, et annet er økt kunnskap rundt temaet. Nå får både frivillige fra lag og organisasjoner og ansatte i kommunen faglig påfyll i kommunens regi.

Sist endret:

Drammen kommunen sørger nå for at flere skal få mer kunnskap og på den måten kunne stå tryggere i møter med mennesker som har selvmordstanker.  

– Jeg har lederansvar og mange ansatte med ulik bakgrunn. Livssituasjonen til ansatte gjør denne kunnskapen aktuell, sier Synnøve Bjerke, avdelingsleder Betzy 1 og 2, Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Etter onsdagens kurs "Oppmerksom på selvmordstanker" satt hun igjen med en opplevelse av at dette var et godt og viktig kurs – for mange.

– Vi kan bli flinkere til å oppdage når ansatte har selvmordstanker. Jo flere som har denne kunnskapen jo flere selvmord kan vi avverge, sier Bjerke.

En dame i collage-genser sitter på en stol og smiler
VIKTIG KUNNSKAP: Synnøve Bjerke mener det er viktig at mange får kunnskap om hvordan man kan snakke med hverandre om selvmordstanker.

Bidra sammen

Drammen kommune arrangerer en kursrekke med til sammen syv kurs for ansatte i kommunen, men inviterer samtidig med frivillige organisasjoner og lag. Det er blitt tatt godt imot.

– Det er kjempebra! Kommunen har en stor verktøykasse som dere på denne måten deler med organisasjonene og oss frivillige. Det bidrar til at vi sammen kan hjelpe flere, sier Marius Speider Sørum Moe, fra Drammen Pride.

–  Det er fint at frivillige fra lag og foreninger inviteres. Da får vi felles kunnskap og en felles plattform å samarbeide ut fra, sier Hege Henriksen, virksomhetsleder Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Onsdag fikk kursdeltakerne økt kunnskap om hvordan man kan møte mennesker som har selvmordstanker eller planer om å ta sitt eget liv. I løpet av de neste ukene skal 100-150 stykker på kurs og få de samme verktøyene for bedre å kunne håndtere vanskelig situasjoner.

En mann som smiler og gir to tomler opp.
ROS: Marius Speider Sørum Moe synes det er bra at frivillige kan delta på viktige kurs som dette.

Økt oppmerksomhet

Drammen kommune tilbyr to ulike kurs fra Vivat selvmordsforebygging til ansatte og frivillige som kan møte mennesker i selvmordsfare. Målet er å bidra til at flere kjenner seg trygge på å se, snakke med og hjelpe mennesker de møter som er i fare for å ta selvmord eller har selvmordstanker.   

  • "Førstehjelp ved selvmordsfare" er et todagerskurs som gir kompetanse til å oppdage signaler på selvmordstanker og gi førstehjelp ved selvmordsfare. I kurset får du økt kunnskap om selvmordsatferd og en modell for intervensjon ved selvmordsfare. I kurset øver deltakerne på å bruke modellen.  
  • "OPS! Oppmerksom på selvmordstanker" er et kurs på fire timer som gir deg økt oppmerksomhet på selvmordstanker og verktøy for hvordan du kan gi innledende hjelp.

Kursene favner en bred målgruppe. Det er relevant for ansatte eller frivillige som omgås eller jobber med ungdom, ansatte eller frivillige som jobber med mennesker med psykiske problemer eller de som omgås med mennesker i sårbare situasjoner – for å nevne noe. 

Det er blant annet helt konkrete eksempler fra skolegården. Hvordan kan lærere møte elever som opplever kjærlighetssorg, mobbing og utenforskap, og som derfor kan ha selvmordstanker?

Er du i en jobber eller jobber du frivillig der du kan møte mennesker i selvmordsfare, kan du melde deg på kurs ved å klikke deg inn i kursportalen. 

Kampanje ut november

Kampanjen Ingen å miste er et samarbeid mellom prosjektleder RVTS Sør (Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging), Helsedirektoratet og kommunene. 

–  Kommunen ønsker å bidra med det vi kan for å unngå at mennesker tar sitt eget liv.  At kommunen mobiliserer lokalt er med på å forsterke kampanjen, sa Siri Sørensen, kommunalsjef for forebyggende tjenester i Drammen kommune da kampanjen startet i midten av oktober.