Deltar i forskningsprosjekt om drikkevann

Drammen og 35 andre kommuner samarbeider med Folkehelseinstituttet (FHI) om en nasjonal forskningsstudie kalt Trykkløsstudien. Hensikten er å redusere risiko for magesyke (gastroenteritt) i befolkningen som følge av arbeid på drikkevannsledninger.

Drikkevannskvaliteten i norske kommuner er generelt god, men det er behov for mer kunnskap for å kunne fortsette å levere trygt drikkevann.

Normalt er det trykk i vannledninger, slik at forurensning ikke kan trenge inn i vannrørene. Ved lekkasjer eller vannavstengning i forbindelse med reparasjoner og utbedringer kan drikkevannsledninger miste trykket. Trykkløse vannledninger kan medføre økt risiko for at omkringliggende vann som er forurenset med bakterier, virus eller parasitter, trenger inn i drikkevannet.

Hull i asfalten på grunn av vannlekkasje BILDE: Vannlekkasjer skjer dessverre innimellom. Det kan medføre økt risiko for at omkringliggende vann trenger inn i drikkevannet.

I Trykkløsstudien skal FHI i samarbeid med norske kommuner undersøke hvor mange som blir magesyke etter at det har blitt utført arbeid på vannledningene hvor deler av vannledningsnettet har vært uten trykk. Trykkløsstudien skal også kartlegge hvilke tiltak som best kan forhindre at smittestoffer kan komme inn i drikkevannsledningene.

Ønsker at innbyggerne deltar

Trykkløsstudien baserer seg på spørreundersøkelse til husstander samt kartlegging av kommunens rutiner ved reparasjon av vannledninger. Etter arbeid på drikkevannsledninger vil kommunen sende ut en SMS til personer som er berørt av arbeidet, og til en kontrollgruppe som ikke er berørt. SMS-en vil inneholde informasjon om hvordan man kan delta i en kort spørreundersøkelse om magesyke og inntak av springvann.

Studien vil pågå i 12 måneder, fra desember 2021 til desember 2022. Kommunens innbyggere vil kunne motta én eller flere SMS-er fra kommunen i løpet av denne perioden.

Det er kun én person fra husstanden som skal delta hver gang, og det skal være den personen som hadde bursdag sist. Årsaken til dette er at deltakerne i studien skal utgjøre et representativt utvalg av befolkningen. Foreldre må samtykke og besvare på vegne av barn under 16 år.

SMS-en om undersøkelsen kommer i tillegg til den vanlige varslingen kommunen foretar ved akutte eller planlagte hendelser.

Har du fått SMS med forespørsel om å delta?

Informasjon om hvordan du kan delta i Trykkløsstudien finner du på Vann og avløp sine sider.