Ingen å miste – en kampanje om selvmordsforebygging

Hvert år tar omtrent 600 mennesker sitt eget liv i Norge. Det er 600 for mange. 15. oktober starter en folkeopplysningskampanje for å forebygge selvmord. Drammen kommune har ingen å miste.

Sist endret:

Selvmordstanker synes ikke, og mange som sliter med selvmordstanker holder disse tankene for seg selv. Derfor må vi snakke om det. Det kan redde liv. 

I kampanjen «Ingen å miste» er målet nettopp å få oss mennesker til å prate sammen, senke terskelen for å søke hjelp for selvmordstanker og våge å spørre dersom man er bekymret for at noen har tanker om selvmord. Drammen kommune er en av mange kommuner som er med på kampanjen. 

– Våg å bry deg! Det kan være vanskelig og ubehagelig å snakke om selvmordstanker, men det er ikke farlig. Tvert imot, det å snakke om selvmordstanker kan redde liv, sier Siri Sørensen, kommunalsjef for forebyggende tjenester i Drammen kommune og fortsetter:  

– Kommunen ønsker å bidra med det vi kan for å unngå at mennesker tar sitt eget liv.  At kommunen mobiliserer lokalt er med på å forsterke kampanjen. 

Mange skal med 

Kampanjen er et samarbeid mellom prosjektleder RVTS Sør (Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging), Helsedirektoratet og kommunene. Kampanjen skal foregå mellom 15. oktober og 30. november.  

Siden 70 prosent av dem som tar sitt eget liv er menn, er hovedmålgruppen denne gangen menn 40-60 år. Men også alle rundt. 

I løpet av kampanjeperioden skal vi som kommune bidra med å spre budskapet ut til innbyggere og ansatte i kommunen. Mange lag og foreninger, frivillige organisasjoner og virksomheter i Drammen kommune skal også være med og synliggjøre det viktige budskapet.

Kunnskap mot myter 

Siri Sørensen mener at kunnskap om selvmordsforebyggende tiltak er viktig å gjøre tilgjengelig for alle. Mytene som finnes om temaet kan bare imøtegås med mer kunnskap. 

– Mange vil kvie seg for å ta opp sin bekymring i frykt for at dette kan sette noen på tanken om å ta sitt eget liv, men det å snakke om et så vanskelig og personlig tema vil for de fleste oppleves som lindrende og som en lettelse, sier kommunalsjefen, og tilføyer at kunnskap kan gi oss mot til å snakke med hverandre om et så vanskelig tema.

Drammen kommune tilbyr to ulike kurs fra Vivat selvmordsforebygging til ansatte som kan møte mennesker i selvmordsfare. Kursene vil gi økt trygghet og kompetanse i møte med mennesker som har selvmordstanker eller planer om å ta sitt eget liv. Målet er å bidra til at flere ansatte kjenner seg trygge på å se, snakke med og hjelpe mennesker de møter som er i fare for å ta selvmord eller har selvmordstanker.   

  • Førstehjelp ved selvmordsfareeret todagerskurs som gir kompetanse til å oppdage signaler på selvmordstanker og gi førstehjelp ved selvmordsfare. I kurset får du økt kunnskap om selvmordsatferd og en modell for intervensjon ved selvmordsfare. I kurset øver deltakerne på å bruke modellen.  
  • OPS! Oppmerksom på selvmordstanker er et kurs på fire timer som gir deg økt oppmerksomhet på selvmordstanker og verktøy for hvordan du kan gi innledende hjelp.   
plakat med et bilde av en tallerken grøt med bananer oppå, med teksten: Ikke gå rundt grøten! Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv.
VÅG Å SPØRRE: Denne plakaten og flere tilsvarende plakater blir å se fram til slutten av november.

Skal øke kunnskapsnivået 

I 2020 kom regjeringen med en handlingsplan for forebygging av selvmord. Nå får også vår kommune en egen handlingsplan. Drammen kommune har skrevet en handlingsplan som nylig har vært ute på høring, og som trolig behandles politisk i løpet av året.  

Handlingsplanen skal bidra til systematikk og helhet i det selvmordsforebyggende arbeidet i Drammen kommune. Tiltakene i planen skal bidra til å styrke: 

  • Forebygging, behandling og oppfølging av selvmord og selvmordsforsøk. 
  • Oppfølging av etterlatte og berørte ved selvmord. 
  • Kunnskapsnivået hos de ansatte i kommunen og videreutvikling av samarbeidet mellom faggrupper og sektorer 
To menn som sitter på en benk. På en tekst står det, Snakk om selvmordstanker, det kan redde liv.
Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv.