Nå sendes det ut en ny innbyggerundersøkelse

Denne uka sendes undersøkelsen ut til 40 000 innbyggere, som er tilfeldig trukket ut fra Folkeregisteret. Svarene vi får inn, skal bidra til å gjøre Drammen kommune til et enda bedre sted å leve.

Sist endret:

Innbyggerundersøkelsen er en spørreundersøkelse som handler om hvordan innbyggere opplever det å bo og leve i Drammen kommune. 

I undersøkelsen får innbyggere gitt en tilbakemelding på hvordan de opplever de kommunale tjenestene og hva som skal til for at kommunen kan utvikles i den retningen innbyggeren ønsker. Kunnskapen vi får gjennom undersøkelsen er svært verdifull for videreutviklingen av kommunen vår.

En tilsvarende innbyggerundersøkelse ble gjennomført i 2022. Da kom det blant annet fram at det var størst tilfredshet med barnehage og skole.

Får undersøkelsen på e-post

Det sendes ut en e-post med spørreundersøkelsen til innbyggere som er trukket ut til å delta. Det er Drammen kommune som står som avsender med adressen undersokelse@surveys.kantarpublic.com. 

Det vil også bli sendt ut en e-post med påminnelse til de som ikke har svart på undersøkelsen, og til slutt en SMS-påminnelse. 

Det er Verian, tidligere Kantar Public, som gjennomfører undersøkelsen på vegne av Drammen kommune. 

Behandles konfidensielt

Målgruppen for undersøkelsen er innbyggere i Drammen kommune fra alderen 18 år og oppover. Det er trukket ut 4000 innbyggere fra hver av de ti kommunedelene, altså 40 000 totalt. De som får invitasjon til spørreundersøkelsen er tilfeldig trukket fra Folkeregisteret. Det er selvfølgelig frivillig å delta i undersøkelsen og innbyggerne svarer anonymt.

Alle opplysninger behandles konfidensielt. Det vi blant annet si at Drammen kommune aldri vil kunne koble svarene til enkeltpersoner.