Lokal forskrift om hundehold

Kommunestyret har vedtatt en lokal forskrift om hundehold. Det er lagt opp til båndtvang hele året i enkelte områder, men det vil fortsatt være mange områder hvor du kan ferdes med løs hund når ikke den ordinære båndtvangen gjelder.

Sist endret:

En jente som går tur med hund på et utsiktspunkt i skogen
I BÅND: Frem til 20. august gjelder den ordinære båndtvangen. Den nye forskriften regulerer blant annet hvor og når hunden skal holdes i bånd utenom den ordinære båndtvangen. I perioden 21. august til 10. september er det utvidet båndtvang i Finnemarka.

Forskriften, som trådte i kraft 14. juni, er den første forskriften om hundehold etter kommunesammenslåingen. Av de tidligere kommunene var det kun Nedre Eiker som hadde en lokal forskrift. Denne er nå opphevet.

Den nye forskriften er forankret hundeloven og utarbeidet med mål om å fremme et godt og forsvarlig hundehold som ivaretar hensynet til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden innen kommunen.

Det er lagt opp til båndtvang hele året i enkelte områder, men det vil fortsatt være mange områder hvor du kan ferdes med løs hund når ikke den ordinære båndtvangen fra 1. april til og med 20. august gjelder.

I disse områdene i kommunen er det båndtvang hele året:

 • I boligområder, men ikke på privat, inngjerdet eiendom
 • På handleområder
 • I parker
 • På områder regulert og tilrettelagt for lek og idrett
 • På kirkegårder, grav- og urnelunder

Det er også båndtvang i følgende lysløyper når de brukes som maskinpreparerte skiløyper:

 • Berger
 • Ebbestad/Mariås
 • Nordbykollen
 • Strømsåsen (Fjell)
 • Kølabånnløypa
 • Konnerud øst og vest
 • MIF-hytta
 • Årbogen
 • Mellom Aronsløkka og Batteriet
 • Bragernesåsen og Landfalltjern

Båndtvangen gjelder altså kun i lysløyper når det er maskinpreparerte skiløyper der. Det er ikke båndtvang i kommunens øvrige løypenett.

For å beskytte beitedyrene i Finnemarka er det utvidet båndtvang i Finnemarka mellom 21. august og 10. september.

Ro og orden

Av hensyn til alminnelig ro og orden skal hund med støyende adferd ha aktivt tilsyn og ikke bjeffe, hyle eller lignende mellom kl. 23 og kl. 06. Dette gjelder kontinuerlig bjeffing over en lengre periode.

Av hensyn til miljø og trivsel spesifiseres det også at hundeeier eller den som går tur med hunden skal fjerne avføring etter hunden på, eller i umiddelbar nærhet av offentlige veier og på områder tilgjengelige for allmennheten i tettbygd strøk, på gravlunder/kirkegårder og på, eller i umiddelbar nærhet av opparbeidede turveier, turstier og preparerte skiløyper. Poser med avføring skal kastes i egnede søppelkonteinere.

Skoler og barnehager

Forskriften innebærer at hunder ikke har adgang til skolegårder i skoletiden, eller barnehager, idrettshaller og skolebygninger. Dette er for å ta hensyn til barn og ansatte som enten er redde for hunder, allergiske eller av andre grunner ikke ønsker nærkontakt med hunder. Det er også ønskelig med en ren plass der barna leker.

Relaterte lenker