Lokal forskrift om hundehold

Rådmannen har utarbeidet et forslag til lokal forskrift om hundehold. 22. november skal Hovedutvalg for tekniske tjenester vedta om forskriften skal sendes ut på høring.

Kvinne går tur med hund i bånd langs Drammenselva.
BILDE: Hundehold reguleres av Lov om hundehold (hundeloven). Den lokale forskriften skal blant annet dekke behovet for regulering av områder der det ferdes mye folk.

Forskriften er utarbeidet med mål om å fremme et godt og forsvarlig hundehold som ivaretar hensynet til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden.

I forslaget til forskrift foreslås områder der båndtvang skal gjelde for hele året:

 • i boligområder, handleområder og parker
 • på områder regulert og tilrettelagt for lek og idrett
 • på offentlig tilrettelagte badeplasser
 • på kirkegårder, grav- og urnelunder

Det foreslås også båndtvang i følgende lysløyper når de brukes som maskinpreparerte skiløyper:

 • Berger
 • Ebbestad/Mariås
 • Nordbykollen
 • Strømsåsen (Fjell)
 • Kølabånnløypa
 • Konnerud øst og vest
 • MIF-hytta
 • Årbogen
 • Mellom Aronsløkka og Batteriet
 • Bragernesåsen og Landfalltjern

Båndtvangen gjelder altså kun i lysløyper når det er maskinpreparerte skiløyper der. Det er ikke båndtvang i kommunens øvrige løypenett.

Ro og orden

Av hensyn til alminnelig ro og orden og miljø foreslår rådmannen at hund med støyende adferd skal ha aktivt tilsyn og ikke bjeffe, hyle eller lignende mellom kl. 23 og kl. 07. Dette gjelder kontinuerlig bjeffing over en lengre periode.

Av hensyn til miljø og trivsel spesifiseres det også at hundeeier eller den som går tur med hunden skal fjerne avføring etter hunden langs offentlige veier og på områder tilgjengelige for allmennheten i tettbygd strøk, på gravlunder/kirkegårder og langs opparbeidede turveier, turstier og preparerte skiløyper. Poser med avføring skal kastes i egnede søppelkonteinere.

Skoler og barnehager

I forslaget til forskrift har hunder ikke adgang til skolegårder i skoletiden, eller barnehager, idrettshaller og skolebygninger. Dette er for å ta hensyn til barn og ansatte som enten er redde for hunder, allergiske eller av andre grunner ikke ønsker nærkontakt med hunder. Det er også ønskelig med en ren plass der barna leker.

Her finner du hele forslaget

Forslaget ble behandles av politikerne i Hovedutvalg for tekniske tjenester 22. november. 

Utvalget vedtok å legge forslaget til forskrift ut på høring. Frist for å sende høringssvar 30. januar 2023.