Ofte stilte spørsmål om flommen

Se svar på de spørsmålene om flommen som flest innbyggere spør kommunen om.

Sist endret:

Hvor høy vil Drammenselva bli?

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som utarbeider prognosene om vannstanden i vassdragene. 

Se NVEs oppdaterte varsel om flomfare (varsom.no)

Kan kommunen hjelpe med pumping av kjeller?

Det er innbyggeres ansvar å sikre egen eiendom og verdisaker. Ved skade, slik som vann i kjelleren, kontakter du forsikringsselskapet ditt. Brannvesenet rykker ut ved fare for liv og helse. Kommunen vil mobilisere bredt ved eventuelle evakueringer.

Har kommunen sandsekker tilgjengelig for innbyggere?

Du kan hente sandsekker ved Stryken sandtak, Drammensveien 149.

Vil vi få problemer med drikkevannet?

Det er per nå ikke utstedt anbefaling om å koke vannet.

Ellers anbefales alle å ha ni liter vann per person som en del av et anbefalt beredskapslager. Les mer om hva du bør ha i hjemmet for å være rustet for uforutsette hendelser.

Kan flommen gi problemer med kloakken?

Det er stor fare for at det kan komme vann inn via sluk og sanitæranlegg. Det kan føre til stopp i kommunens pumpestasjoner med påfølgende tette rør i avløpsnettet.

Melde fra om tette avløp ved hjelp av kommunens Meld inn feil-app eller Meld inn feil-nettsida.

Hva gjøres med løse gjenstander i elva?

Kystverket fanger opp løse gjenstander ved elveutløpet. Det er ikke behov for å melde dette inn til kommunen eller politiet.

Kan veier bli stengt?

Flere veier kan bli stengt som følge av flommen, noe som kan føre til store trafikale problemer.